כתיבת צוואה – עריכת צוואה

משרד עו"ד דרור גלמן מתמחה בתחום דיני ירושה ומעניק סיוע בעריכה או כתיבת צוואה. פנו אלינו עוד היום בכל שאלה או בעיה. נשמח לסייע לכם וללוות אתכם באופן אישי.

מהי צוואה? משמעותה ומובניה

צוואה היא מסמך המאפשר לנו להחליט בעודנו חיים: מה יהיה עתיד הרכוש שצברנו, הכסף והנכסים – לאחר מותנו.
מרבית האנשים, מתייחסים להכנתה בכובד ראש ועל כן נעזרים בגורמים מקצועיים לצורך כתיבתה.
במובן המשפטי, צוואה היא מסמך משפטי, בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. מסמך זה יהא בר תוקף אם נערך באחת הדרכים הקבועות בדין, ולא נפל בו פגם שלא ניתן לתיקון.

מהי כתיבת צוואה וכיצד היא בנויה? 

סעיף 2 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965, קובע כיצד לערוך צוואה ומגדיר מיהם היורשים החוקיים. כמו כן, סעיף זה קובע מה יקרה לעיזבון כאשר אין צוואה חוקית. מאחר והצוואה היא מסמך משפטי לכל דבר היא מאפשרת לכל אדם להורות מה ייעשה ברכושו וכיצד הוא יחולק לאחר מותו, בהעדר צוואה יחולק הרכוש ליורשים על פי דין כפי שנקבע בחוק הירושה. כאמור, מטרת כתיבת צוואה היא למנוע חילוקי דעות ומריבות בין היורשים אך מעבר לכך היא מאפשרת למוריש ולכותב הצוואה לשלוח יד מעבר לקבר ולהשפיע על היורשים. כך לדוגמה יכול המוריש להגדיר תנאים מוגדרים מראש ליורש מסוים ורק אם זה יעמוד בהם הוא יוכל לקבל את חלקו. אם כך, כתיבת צוואה מאפשרת למוריש להורות על חלוקת רכושו על פי רצונו האישי ולא באופן שווה. 

חשוב להדגיש כי יש לנסח באופן רהוט וברור כל צוואה כתובה כדי להימנע מאי הבנות וממחלוקות בעתיד בין היורשים. המצווה נדרש לנסח את צוואתו בכתב ידו ויש לעמוד בקריטריונים לניסוח צוואה לכן חשוב להסתייע בעורך דין מנוסה. בצוואה כתובה יש לכלול את תאריך כתיבת צוואה, יש לנסח כותרת צוואה, לכלול את פרטי המצווה ופרטים מלאים של היורשים, ולנסח באופן ברור את חלוקת הרכוש ואין לשכוח חתימה בכתב ידו של המצווה בתחתית מסמך הצוואה.  

כתיבת צוואה – חוק הירושה וסוגי הצוואות 

חוק הירושה מכיר בארבעה סוגי צוואות-

 • כתיבת צוואה בכתב יד:
כתיבת צוואה בכתב יד מתאימה רק לאדם המכיר היטב את החוק ויכול לנסח את צוואתו באופן ברור על מנת לשקף את רצונו. אדם שאינו משפטן עלול לשגות ולנסח צוואה בכתב יד הכוללת טעויות ולכן קיים סיכוי סביר כי צוואתו תיפסל וכך חלוקת רכושו לא תתבצע לפי רצונו.
 • צוואה בעדים:
צוואה בעדים עורכים לרוב בסיועו של עורך דין מנוסה. את הצוואה מנסחים בכתב יד ועל המסמך יש להחתים שני עדים. משרד עורכי דין דרור גלמן ינסח בקפידה את הצוואה ויבדוק האם המסמך עונה על דרישות החוק ומשקף את רצונו של המצווה.
 • צוואה בפני רשות:
סעיף 22 לחוק הירושה קובע כי מצווה רשאי לאמור את צוואתו בעל פה. עליו לעשות זאת בפני שופט, נוטריון או רשם לענייני ירושה, ותפקידם יהיה לאשר כי הצוואה נערכה בפניהם. יודגש כי סוג זה של צוואה נחשב לנדיר.
 • צוואה בעל פה:
סעיף 23 לחוק הירושה קובע מהן הדרישות לעריכת צוואה בעל פה וזאת בכדי להסיר חשש כי הצוואה אינה משקפת את רצון המצווה באופן מלא. צוואה בעל פה הנה מורכבת מבחינה משפטית לכן חשוב לפנות לסיוע משפטי מקצועי הניתן על ידי משרד עורכי דין דרור גלמן. צוואה בעל פה אשר ידועה גם כצוואת שכיב מרע, אפשרית כאשר המצווה נמצא על סף המוות (או רואה עצמו במצב זה), את הצוואה יש להורות בפני שני עדים. על העדים לדבר באופן שוטף את שפתו של המצווה ותפקידם לרשום את הצוואה בזיכרון דברים ולכלול במסמך את הציווי, התאריך וציון הנסיבות שהביאו לעריכת הצוואה. חשוב לדעת כי צוואת שכיב מרע תקפה לחודש בלבד ויש להפקיד את הצוואה בידי הרשם לענייני ירושה.     

כתיבת צוואה בסיוע עורך דין

כולנו מבינים שאילו כל המשפחות היו חיות בהרמוניה מופלאה, ללא אינטריגות ותככים – לא היה צורך במעורבות עורך דין בעת עריכת צוואה. אלא שהחיים מורכבים יותר, בעיקר כשמדובר בכסף ונכסים, מה גם שלעיתים ישנם תנאים שאנחנו רוצים להתנות מראש בעניינים אלה. לפיכך,  מומלץ מאוד להיעזר במי שמכיר את ההשלכות האפשריות של כתיבת צוואה על פרטיה ולשכור שירותי עורך דין לצורך עריכת צוואה על פי החוק.

ב-משרד עורכי דין דרור גלמן תוכלו לבצע את ההליך באופן מיידי ופשוט. 

צוואה שתופק בליווי עורך דין ממשרדנו מספקת ומבטיחה ללקוח מספר פרמטרים חשובים ביותר:

 1. ידיעה מראש אלו תנאים ימולאו בעתיד ואלו לא.
 2. התחייבות לעתיד מצד עורך הדין, שהחותם על הצוואה היה צלול בעת שחתם עליה ושלא הופעל עליו לחץ מצד יורש.
 3. הפקדת צוואה אצל רשם הירושות, מבטיחה שהמסמך לא יאבד או "יעלם" כתוצאה ממניפולציה של יורש לא מרוצה.
 4. סודיות מלאה – משרד עורך דין דרור גלמן מחויב בסודיות, וקיים חיסיון על כל הנאמר או נכתב אצלנו.
לייעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה. 

משרדנו מכבד ומעניק שירות בהתאם לעדכון התעריף המינימלי מטעם לשכת עורכי הדין.
עדכון זה מופיע באתר תחת "יעוץ משפטי" ותוכלו למצוא אותו גם באינטרנט בחיפוש מהיר.

צוואה בעל פה – יש דבר כזה

צוואה יכולה להתבצע במספר שיטות: עריכת צוואה הכתובה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות או צוואה בעל פה.
צוואה בעל פה נבדלת משלוש הדרכים האחרות לעריכת צוואה, בכך שאינה נעשית על ידי המצווה בכתב. הוא אינו רואה את נוסח הצוואה הכתוב ואינו חותם עליו. בנסיבות אלה, קיים החשש כי צוואה שבעל פה תיכשל בשיקוף מלא ומדויק של רצון המצווה. על כן הוצבו במסגרת סעיף 23 לחוק הירושה, דרישות שונות, שנועדו להסיר חשש זה, והן בגדר דרישות מהותיות לשם קיום צוואה בעל פה. במקרה מעין זה, בית המשפט נדרש להקפיד על מילוי כל הדרישות המפורטות בסעיף 23 לחוק הירושה ככתבן וכלשונן, כדי להבטיח, ככל האפשר, שהצוואה תקוים כפי שנאמרה בפועל מפי המצווה.

אם כך, מהן הדרישות שמציב סעיף 23 לחוק הירושה? דהיינו, באיזה מצב תתקיים צוואה בעל פה?

הדרישות הן כדלקמן:

 1. על המצווה להיות בעת אמירת ה-צוואה "שכיב מרע" (כשהמצָווה הוא אדם חולה מאד) או "מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות" (כשהמצָווה אדם גוסס).
 2. על המצָווה לומר את דבר הצוואה בפני שני עדים המבינים את שפתו.
 3. על העדים לרשום בזיכרון-דברים את דברי המצָווה בציון נסיבות אמירתם.
 4. העדים נדרשים אף הם לחתום על זיכרון-הדברים.
 5. על העדים להפקיד את זיכרון-הדברים החתום בבית-משפט.
 6. על הרישום, החתימה וההפקדה להתבצע "ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם".

דרישות שפורטו לעיל הן מצטברות, וקיום של כולן במלואן הוא תנאי הכרחי לראיית דברי המנוח כ-צוואה בעל פה. לדרישות אלה יש להוסיף את הדרישה הכללית שבדיני צוואות, לפיה על בית המשפט להשתכנע באמיתות הצוואה, וכי היא משקפת נאמנה את דעתו של המצָווה.
כפי שוודאי הבנתם, צוואה בעל פה היא מצב מורכב מבחינה משפטית. על כן, מן הראוי שצוואה בעל פה תגובה בליווי משפטי של עורך דין, העוסק בתחום המשפט במשפחה, לצורך בדיקת המצב המשפטי. במשרד עורך דין דרור גלמן תוכלו לקבל שירות מסור ומקצועי מעורכי דין שזהו תחום התמחותם.

סיוע בנושא קיום צוואה

אחד מסוגי הצוואה השכיחים יותר הוא צוואה בכתב.

צוואה בכתב יש לערוך אצל משרד עורך דין המתמחה בכך, שכן עריכת צוואה לבד, ללא מעורבות עורך דין, הנה מקור לבעיות ומחלוקות בקרב היורשים. ל-צוואה בכתב נדרשים שני עדים אך אין די בהם כדי להוות ערובה לאמיתות ה-צוואה, ולשם כך קיימות מספר דרישות פורמאליות נוספות כגון: הצהרת המצָווה בפני העדים כי זו צוואה, ואישור העדים באותו מעמד בחתימת ידם על ה-צוואה. חשוב לציין, כי כל מי שהצוואה מזכה אותו, לרבות בני זוג של המצווים ואפילו אם הינם עורכי דין, אסור שיהיה נוכח בעת כתיבתה, שכן נוכחות זו מבטלת את ה-צוואה.

צוואה בכתב יד

במקרה זה אין צורך בעדים. המצָווה כותב בכתב ידו את דברי צוואתו וחותם עליה. הדרישה כי צוואה בכתב יד תיכתב מתחילתה ועד סופה בכתב ידו של המצָווה באה להחליף את הצורך בעדים. כתב היד מהווה בעצם הוכחה לרצונו של המצָווה. המבקש לכתוב צוואה בכתב יד נדרש לשכנע מעל כל ספק כי אכן היא כתובה בכתב ידו של המצווה.
זוהי בפירוש הדרך הפחות מומלצת לכתיבת צוואה. ראשית, מכיוון שאדם שאינו בקיא בדיני ירושה לא יודע כיצד לערוך צוואה. שנית, משום ש-צוואה זו עלולה להיות חשופה לטענות פסלות מצד מתנגדים לה.

לסיכום, תחום הצוואות והירושות הוא רחב ביותר, מורכב ומחייב ליווי משפטי.
אם אתם עומדים בפני כתיבת צוואה ואינכם יודעים מה כדאי לעשות – פנו למשרד עורך דין דרור גלמן ונשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם לערוך אותה בצורה הנכונה, הפשוטה, היעילה והבטוחה ביותר. לחייכם!

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

תכנון צוואה משיקולי מס

תכנון צוואה משיקולי מס

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

עורך דין צוואות לשירותכם

עורך דין צוואות לשירותכם

תפריט צוואה צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה

צוואה בעדים

צוואה בעדים

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת

נוסח צוואה הדדית

נוסח צוואה הדדית

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים התנגדות לצו קיום צוואה פסילת