תכנון צוואה משיקולי מס

כתיבת ועריכת צוואות הינו תחום רגיש ומורכב, אשר מטרתו למנוע סכסוכים ועימותים בין היורשים, לוודא כי רצון המוריש יתמלא, ולערוך מסמך תקף וחוקי שיבטיח את מימושו בבוא העת. גורם מהותי נוסף שיש לקחת בחשבון בעת עריכת צוואה הינו שיקולי מיסוי החלים עליה, ולכן מומלץ שלא לערוך צוואה כלאחר יד, אלא לפנות להכוונה וסיוע מטעם עורך דין צוואות מקצועי ומנוסה.

המהות הבסיסית של הצוואה ברורה: להורות למי אדם מסוים מוריש את נכסיו לאחר מותו. מעבר למורכבות הרגשית של הנושא, הרי שמדובר בהליך שצריך להתבצע בצורה ספציפית מאד על מנת שיביא לתוצר הסופי המצופה: צוואה תקינה, על פי חוק, הנחשבת להוגנת ואשר לא משאירה שאלות פתוחות או מקום לפרשנות. רק תכנון צוואה מוקפד יאפשר זאת.

תכנון צוואה – ההחלטה הראשונה: סוג הצוואה

בעת תכנון צוואה צריך לקחת בחשבון, אפילו כצעד ראשון, את האופן בו הצוואה תיערך הלכה למעשה. תקנות הירושה בישראל מכירות בארבעה סוגים, אשר היריעה קצרה מלפרט כאן באריכות את המאפיינים של כל אחד מהם: צוואה בכתב (כתב ידו של המוריש, למעשה), צוואה בעדים (נדרשת נוכחות של שני עדים), צוואה בעל פה וכן צוואה הנערכת בפני רשות.

לכל אחת מהצוואות האלה יש חוקים משלה, בהם יש לעמוד: צוואה בעל פה, למשל, יכולה להיות מוסרטת באמצעות מצלמת וידאו, אם כי נדרש שיהיה ניכר בה שהצלם או גורם אחר אינם מכריחים את המוריש לומר את דבריו.

סוגיית היורשים

צוואה תקינה וחד משמעית צריכה לכלול בתוכה התייחסות ניכרת ליורשים (אגב, על פי חוק יורש יכול להיות כל אדם שהמוריש מעוניין בכך, אפילו אם אין לו קשר משפחתי או אחר אליו). אפשר לבחור מראש לערוך צוואה הדדית, במסגרתה בני הזוג מגדירים כי אם אחד מהם יעבור לעולם שכולו טוב – האחר יירש את נכסיו, ורק לאחר מותו יועברו אלה ליורשים אחרים. כאשר עורכים צוואה "מסורתית", רצוי לחשוב על מספר תרחישי ירושה, ביניהם:

  • יורש במקום יורש – יורשים משניים, אשר יירשו את הירושה כאשר אלה המנויים אינם יכולים לרשת את הנכסים, תהא הסיבה לכך אשר תהא.
  • יורש אחר יורש – הרכוש יועבר ליורש שני לאחר שמת היורש הראשון, לאחר פרק זמן מסוים או לחילופין כאשר תנאי מסוים שהוגדר מראש בצוואה מתקיים.

הגדרת העדיפות לגבי היורשים ומתן התייחסות זו או אחרת לכל אלה שעשויים לדרוש את הירושה מסייעת למנוע מחלוקות רבות בין יורשים פוטנציאליים, אשר רבות מהן מגיעות אל בין כתלי בתי המשפט השונים.

הקפדה על הנוסח

בצוואה, כל מילה חשובה וכל משפט הוא בעל חשיבות מכרעת. כאשר מטרת העל היא לנסח מסמך שאינו נתון לפרשנות, ראוי לתת על כך את הדעת. המלצה מועילה היא להיעזר בשירותיו של עורך דין, אשר מכיר את תקנות החוק ויודע כיצד ניתן לנסח את הצוואה באופן שאינו משתמע לשתי פנים.

חשיבות בחינת היבטי המיסוי בעת כתיבת צוואה

רבים מקרב הכותבים צוואות אינם מודעים כלל לחשיבות היבטי המיסוי, ושמים דגש רב על צוואה שתחלק את רכושם באופן הוגן בין היורשים. ואולם, אי בחינת היבטי המיסוי עלולה להוביל להפסדים של אלפי ומאות אלפי שקלים מכספי ונכסי הירושה. כך לדוגמא, יורשים רבים נדרשים לשלם מס שבח עבור מכירת דירות ונכסים שקיבלו בירושה, או להמתין שנים רבות עם הליך המכירה עד שלא יחול יותר המס על הנכס. חשוב לדעת כי מצבים כגון אלו ניתן היה למנוע בעזרת תכנון צוואה נכון של מיסוי. כמו כן, תכנון צוואה נכון מוביל לעריכתה של צוואה גמישה המאפשרת העברת נכסים בין היורשים, ואף בין אנשים שאינם כלולים בירושה אשר ניתן גם לקבוע את זהותם על ידי המוריש.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה. 

מיסים הקשורים לעיזבון

למעשה, בישראל לא קיים מס ירושה המכונה מס עיזבון. יחד עם זאת, אכן מוטלים מיסים על פעולות הקשורות במימושו של עיזבון, וחשוב מאוד להכיר את החיובים הללו בטרם עריכת הצוואה מכיוון שבעזרת תכנון צוואה נכון ניתן למונעם או להקטינם. החיובים עצמם משתנים בהתאם לגורמים שונים כגון תושבים זרים, ומוריש או יורשים בעלי נכסי מקרקעין. בנוסף, קיימת חשיבות מרובה לקביעה מדויקת של זהות היורשים, וזאת כדי למנוע חיובי מס כפולים. יש לציין כי באמצעות הקמתן של נאמנויות במהלך חייו של המוריש ניתן להעביר ליורשים נכסים שלא כירושה, וכך להימנע מהמיסים הכרוכים בהם.

הפחתת נטל המיסים בצוואה קיימת

ניתן להפחית בנטל המיסים המוטלים על צוואה קיימת בעזרת מספר פעולות חוקיות, הכוללות בעיקר עריכת הסכם בין יורשים, או הסתלקות מהירושה לטובת אחרים שבעל הזכות בירושה יכול לבחור. כך ניתן לשנות את אופן העברת נכסי העיזבון בין היורשים, ולהקטין או למנוע תשלמי מיסים.

תכנון צוואה היבטי המיסוי של צוואה בעזרת עורך דין

למשרד עו"ד דרור גלמן ניסיון רב שנים וידע מעמיק בתכנון ועריכת צוואות וירושות, ובשיקולי המס הקשורים בהן. כמו כן, המשרד מתמחה בתחומים ודינים הקשורים לשיקולי המיסוי, לרבות דיני ירושות וצוואות, דיני מיסוי, מיסוי בינלאומי, מיסוי נאמנות ומיסוי מקרקעין. עם משרדו של עו"ד גלמן תוכלו להיות בטוחים כי תזכו בצוואה חוקית, תקפה וברורה, תוך בחינת כל שיקולי המס הקשורים אליה. הצוואה תקיף את כל רכושכם ותתקיים במלואה לטובת כל היורשים

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

עריכת צוואה הדדית

עריכת צוואה הדדית

תפריט צוואה עו"ד צוואות כתיבת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת צוואה איך מבטלים

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית פסילת צוואה איך מבטלים צוואה? הפקדת

צוואה בחיים

צוואה בחיים

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית פסילת צוואה איך מבטלים