השפעה בלתי הוגנת בצוואה

הכלל הראשי המנחה בדיני הצוואות הינו קיום רצונו של הנפטר. זאת בתנאי שהצוואה נערכה כחוק ומרצונו החופשי של המוריש, ושלא הייתה מעורבת בעריכתה השפעה בלתי הוגנת. השפעה שכזו מתקיימת במצבים של הטעייה או ניצול חולשת המוריש, אשר הובילו לכתיבת צוואה המטה אותה לטובת המשפיעים.

השפעה בלתי הוגנת בצוואה בעיני החוק

החוק מבחין במגוון השפעות חיצוניות העלולות לפגום באמינות צוואה ולגרום לביטולה, לרבות איומים, תחבולות, תרמית, אונס והשפעה בלתי הוגנת. יש לציין כי השפעה בלתי הוגנת בצוואה הינה קשה ביותר להבחנה, מכיוון שקיים גבול דק בין השפעות בלתי הוגנות להשפעות מקובלות. לכן, הכלים הקיימים להוכחת מצב זה נשענים על הסביר והמקובל, בעוד כל מקרה נבחן לגופו.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה. 

צוואה

המורכבות בהוכחת השפעה בלתי הוגנת

חשוב להבין כי כול אדם, לרבות מי שעורך צוואה, אינו חי בבועה ובמנותק מהשפעות סביבתיות, להן משקל מהותי בבחירותיו והחלטותיו. מכאן שגם כתיבת צוואה נתונה להשפעות שונות המתוות את שיקולי המצווה. בית המשפט אינו מכוון לביטול קיומן של השפעות בכלל, אלא עוסק בהשפעות בלתי הוגנות. ואולם, גם הגדרת הבלתי הוגן הינה יחסית ובעייתית, ובמיוחד כאשר המצווה אינו בין החיים על מנת לאשרה. לכן, ההחלטה נשענת על מוסכמות נורמטיביות הנבדקות בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.

כלים לקביעת השפעה בלתי הוגנת

קיימים מספר כללים בהם מסתייע בית המשפט על מנת להגדיר מקרה כהשפעה לא הוגנת בצואה:

  • עצמאיות המצווה – קריטריון זה בוחן אם המצווה היה עצמאי בעת כתיבת הצוואה בגופו, בהכרתו ובשכלו.
  • מעורבת היורש בצוואה – ככול שהנהנים מהירושה יותר מעורבים בעריכתה, כך גדלה הסבירות להשפעה בלתי הוגנת.
  • תלות ביורש – במידה שבעת עריכת הצוואה המוריש היה תלוי פיזית ביורשים.
  • קרבת קשר למוריש – ככל שהקשר ליורש יותר קרוב לעומת אחרים בעת עריכת הצוואה, כך גדל הסיכוי להשפעה בלתי הוגנת.

דוגמאות להשפעה בלתי הוגנת בצוואה

קיימים לא מעט מקרים בהם בית המשפט ביטל צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת. דוגמא לכך היא מקרהו של אדם קשיש שחי לבדו והוריש את כל רכושו למספר חברים שסעדו אותו בחודשיו האחרונים, אך הוכח כי הללו השפיעו עליו בכתיבת הצוואה לטובתם. דוגמא נוספת היא מקרה בו המוריש כתב את הצוואה על ערש דווי יום לפני מותו, ונשען על אחת מהנהנות העיקריות בירושה. בית המשפט מצא לנכון כי גם כאן הייתה קיימת השפעה בלתי הוגנת על המצווה.

סיוע משפטי במקרים של השפעה בלתי הגנת בצוואה

האשמה או חשד במעורבות בלתי הוגנת בצוואה הינם מצבים סבוכים מבחינה משפטית, אישית ומשפחתית. בשל מורכבות התחום ומכיוון שכל מקרה נבדק בבית המשפט לגופו, ישנה חשיבות מרובה לקבלת סיוע משפטי הולם. משרדו של עו"ד גלמן מתמחה בדיני ירושות וצוואות, ובעל ניסיון רב בייצוג בניסיונות לביטול צוואה בגין שפעה בלתי הוגנת. המשרד מלווה את לקוחותיו ברגישות הראויה ומתוך נאמנות מוחלטת לאינטרסים שלהם, ומסייע להם בהוכחת מצב נורמטיבי או השפעה שאינה הוגנת על ירושה

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

צוואה בחיים

צוואה בחיים

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית פסילת צוואה איך מבטלים

ביטול צוואה – איך מבטלים צוואה?

ביטול צוואה – איך מבטלים צוואה?

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

עורך דין צוואות לשירותכם

עורך דין צוואות לשירותכם

תפריט צוואה צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה

השפעה בלתי הוגנת בצוואה

השפעה בלתי הוגנת בצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית פסילת צוואה איך מבטלים צוואה? הפקדת

פירוש בצוואה

פירוש בצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

נוסח צוואה הדדית

נוסח צוואה הדדית

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים התנגדות לצו קיום צוואה פסילת

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

פירוש הצוואה

פירוש הצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

עריכת צוואה הדדית

עריכת צוואה הדדית

תפריט צוואה עו"ד צוואות כתיבת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת צוואה איך מבטלים

פגמים בצוואה

פגמים בצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

עורך דין צוואות לשירותכם

עורך דין צוואות לשירותכם

תפריט צוואה צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה

צוואה בעדים

צוואה בעדים

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת

תכנון צוואה משיקולי מס

תכנון צוואה משיקולי מס

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

כתיבת צוואה

כתיבת צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת

אילו סוגי צוואות קיימים

אילו סוגי צוואות קיימים

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות