ביטול צוואה – איך מבטלים צוואה?

ביטול צוואה על ידי המצווה הוא תהליך אפשרי על פי סעיף 36 לחוק הירושה. מתוך שמירה על העיקרון החוקתי אשר רואה בעריכת הצוואה את זכותו האוטונומית של המצווה, רשאי המצווה לבטל את צוואתו על ידי השמדתה או על ידי עריכת צוואה חדשה. ניתן גם לבטל צוואות באחת מהדרכים התקפות לעריכתה של הצוואה, כפי שאמור בסעיף 18 לחוק הירושה: ביטול בכתב יד, כתב ביטול בפני שני עדים, ביטול בפני רשות וביטול בעל פה כאשר המצווה הוא שכיב מרע. כל ביטול של הצוואה כרוך במעורבות של עורך דין או גורם משפטי, אשר מולו מספק המצווה את ההצהרה.

לייעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה. 

משרדנו מכבד ומעניק שירות בהתאם לעדכון התעריף המינימלי מטעם לשכת עורכי הדין.
עדכון זה מופיע באתר תחת "יעוץ משפטי" ותוכלו למצוא אותו גם באינטרנט בחיפוש מהיר.

ביטול צוואה

ביטול צוואה שיסודה בטעות

על פי סעיף 30 (ב) לחוק הירושה ניתן לבטל את הוראת הצוואה במידה ואי אפשר לקבוע בוודאות מה היה מורה המצווה לפני הטעות. נטל הראיה מוטל על האדם אשר מבקש לשנות או לתקן את הצוואה, אך המחוקק אינו מגדיר במדויק מהי "טעות" וההוכחה מחייבת עמידה בתנאים משפטיים מחמירים.

ביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

גם השפעה בלתי הוגנת עשויה להביא לביטול צוואות, וזאת על פי סעיף 30 (א) לחוק הירושה. הוראת צוואה אשר נערכה עקב אונס, איום, תחבולה או תרמית בטלה מבחינת בתי המשפט ואינה מחייבת אף אחד מהצדדים. בית המשפט רואה לנגד עיניו את כיבוד רצון המת, ומבחינתו ההשפעה הפסולה נמדדת על פי מעורבות של מימד חוסר ההגינות. גם כאן נטל ההוכחה נמצא בחזקת הטוען ונדרשת הצגת ראיות משמעותיות.

האם ניתן לבטל את הצוואה לאחר קבלת צו קיום?

הצוואה לבדה אינה מספיקה על מנת לממש את האמור בה ויש צורך בצו קיום צוואה. תפקידו של הצו הוא להורות על מימוש האמור בצוואה, מטעם הרשם לענייני ירושה. הצו מצהיר בראש ובראשונה על נכונות הצוואה, על אמינותה ועל תוקפה. היחידים אשר יכולים לדרוש את צו קיום הצוואה הם היורשים או אלו אשר טוענים שהם היורשים, אך בתי המשפט מתירים גם לנושים של היורשים להגיש בקשה לקבלת הצו.

בניגוד למה שנהוג לחשוב, ניתן לדרוש את ביטולו של צו קיום צוואה בהתקיים מצב אחד ושני תנאים מקדימים ומצטברים: על האדם אשר דורש את ביטולו של צו קיום הצוואה להוכיח קיומה של עובדה, אשר לא הובאה בפני בתי המשפט ויש בה כדי להביא לביטול הצו או שינויו.

בית המשפט אינו מאפשר את ביטול צוואה במידה ניתן היה להציג את העובדה אך זה לא נעשה, ובמידה וניתן היה להביא את העובדה לאחר מתן הצו אך המבקש לא עשה זאת בהזדמנות הראשונה

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

פירוש בצוואה

פירוש בצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

תכנון צוואה משיקולי מס

תכנון צוואה משיקולי מס

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

עורך דין צוואות לשירותכם

עורך דין צוואות לשירותכם

תפריט צוואה צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה

צוואה בעדים

צוואה בעדים

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת