נוסח צוואה הדדית – בעלות משותפת על צוואה

צוואות הנן נושא סבוך ומורכב, לעיתים מבחינה משפטית, יותר פעמים מבחינה רגשית. לא פעם ולא פעמיים שמענו על משפחות שהתפרקו עקב "מלחמות הירושה" ככל ששווי הנכסים העומדים בפני חלוקה גבוה יותר, כך הסיכויים גדלים שתתרחש כאן "מלחמת ירושה", למרות שכבר שמענו על מריבות משפחתיות גם על סכומים פעוטים וכאן נכנס הנושא צוואה הדדית.

כדי למנוע מצבים כאלה בוחרים רבים לכתוב צוואה. אולם במקרה ויש למוריש, בן או בת זוג, חלק נכבד מהנכסים שצבר במהלך חייו, החוק רואה את הבעלות בהם כמשותפת לשני בני הזוג. אם כן, כיצד יכול האדם לצוות על חלוקת רכושו אשר חציו מצוי ממילא בבעלות בן זוגו? יתרה מכך, כיצד יכול אדם להבטיח כי לאחר מותו ומות בן זוגו, יישאר הרכוש המשפחתי בבעלות בני המשפחה?

מהי צוואה הדדית ומהי מטרת עריכת צוואה כזו?

עד לשנת 2005 לא היה בחוק הישראלי פתרון ברור לבעיית הורשת רכוש משותף של בני זוג. הפתרון שניתן לרוב היה "יורש אחר יורש" – פתרון חלקי שלא נתן תשובה מלאה לבעייתיות שבעניין. עקרונית צוואת "יורש אחר יורש" קובעת את סדרי העדיפויות בירושה כאשר היורש הראשון זכאי בירושה.

אם היורש הראשון אינו יכול לקבל את הירושה (מוות או כל סיבה אחרת) הירושה עוברת ליורש הבא בתור וכך הלאה לכל היורשים שהוגדרו. כל יורש יכול כמובן לנהוג ברכוש כרצונו ובין היתר, להוציאו מכלל הנכסים המשפחתיים. כדי לפתור את הבעיה נהגו רבים לערוך צוואה הדדית. צוואה הדדית מחייבת את בני הזוג להוריש את הנכסים המשפחתיים זה לזה, ובלבד שלאחר מות שניהם יועברו הנכסים לידי "הדור הבא" של המורישים, בדרך כלל ילדי בני הזוג.

נוסח צוואה הדדית – שנת 2005

למרבה הצער עד לתיקון החוק בשנת 2005, לא הכיר הדין הישראלי בצוואה הדדית. יתרה מכך: בשל מספר הוראות בחוק, הועלתה בהרבה מקרים טענה שצוואה זו אינה חוקית כלל, ישנם מקרים שאכן טענה זו התקבלה על דעת בית המשפט.

אולם למרות זאת, לא נחפזו בתי המשפט לבטל צוואות הדדיות, וברוב המקרים נטו לקבלן חלקית וליצוק בהן תוכן מסוים, גם אם תוכן זה לא תמיד חפף לרצון המורישים. בשלב ראשון לפני קבלת החוק נקבע, כי אין פסול בצוואות הדדיות. צוואה כזו נקראת צוואה "יחידנית" של כל אחד מהמצווים בנפרד, אולם כל אחד מהמצווים רשאי לשנות צוואתו בכל עת, ההוראה המגבילה זכות זו – בטלה.

צוואה הדדית בבתי המשפט

בשלב שני, עם התקדמות הפרשנות המשפטית לשלב "הפרשנות התכליתית", חל שינוי מהותי בגישה לצוואה משותפת. ועדיין, בתי המשפט פסקו באופן שונה, בתיקים שונים. בהמשך, פרסם נשיא בית המשפט ברק בספרו, פרשנות הצוואה, את דעתו על כך שבצוואה משותפת קיים "אינטרס הסתמכות" . כיוון שכך: "בצוואה משותפת והדדית יש להתחשב באומד הדעת המשותף של המצווים כולם. מבחינה זו דומה צוואה משותפת והדדית לחוזה יותר משהיא דומה לצוואה".

באשר להתחייבות שלא לבטל את הצוואה, הנוגד את הוראות חוק הירושה, גורס השופט ברק, כי כל עוד המצווים המשותפים בחיים, רשאי כל אחד מהם לבטל צוואתו, אולם חייב להודיע על כך לבן זוגו. לאחר פטירת אחד המצווים, ועקב העובדה שהם יצרו אינטרס הסתמכות הדדי, הרי שעיקרון תום הלב מונע מהמצווה הנותר בחיים, לבטל באופן חד צדדי את צוואתו. כאמור כל זאת עד לתיקון לחוק שחל עד 2005

התיקון בחוק הירושה שהתקבל ב 2005 והשפעתו על אפשרויות עריכת צוואות

כאמור, בשנת 2005 שינה המחוקק את הוראות חוק הירושה והוסיף את הוראת סעיף 8א, לפיה רשאים בני זוג לבצע עריכת צוואה הדדית בין בשני מסמכים ובין במסמך אחד. בשל עקרון ההסתמכות עליו דיבר השופט ברק, הגביל המחוקק מפורשות את היכולת לשנות/לבטל הוראות צוואה הדדית, וקבע כי ביטול הצוואה יהיה בתוקף בתנאים הבאים:

בחייהם של בני הזוג, בן הזוג המבקש לבטל, חייב למסור לבן הזוג השני הודעה בכתב על רצונו בביטול הצוואה במקרה כזה, צוואות שני בני הזוג בטלות.

לאחר מות אחד המצווים – על בן הזוג הנותר המבקש לשנות/לבטל צוואתו, להעביר את חלקו לבן משפחה מקרבה ראשונה של המנוח (מקום בו טרם חולק העיזבון), או להחזיר לעיזבון את כל שקיבל ממנו (מקום בו העיזבון כבר חולק). השינוי בחוק אף התיר לבני הזוג לקבוע הוראות אחרות, המתירות את ביטול /שינוי הוראות הצוואה ההדדית. לאור כל האמור לעיל ניתן לראות שיתכנו מצבים שבו רצון המוריש לא יתממש במלואו.

האם אפשר להיות בטוחים שהצוואה שכתבתם אכן תממש את רצונכם?

כאמור גם היום לאחר התיקון בחוק עדיין ישנה אפשרות שהצוואה בסופו של דבר לא תמומש כפי שתכננתם. אם אתם רוצים למנוע מצבים של "מלחמות ירושה", או שאתם רוצים להיות בטוחים שהצוואה שכתבתם תמומש בדרך שבה בחרתם, חשוב מאוד שתתייעצו עם עו"ד מנוסה המכיר את החוק ואת הפרשנות שנתן לה בית המשפט. עורך הדין דרור גלמן מומחה ובעל ניסיון רב בתחום הצוואות. משרדינו מספק שירותי עריכת צוואה וערך צוואות משותפות רבות.

פנו אלינו לקבלת הסבר מפורט בנוגע לעריכת צוואה משותפת.

נשמח לסייע וללוות אתכם באופן אישי בכל התהליך, כך שרצונותיכם כפי שיוגדרו בצוואה, יצאו אל הפועל.

שוקלים לערוך צוואה? התקשרו עכשיו ואנו מבטיחים לענות לפנייתכם באופן מידי, על מנת שתקבלו הייעוץ המקצועי הנכון לכם. 03-5222129

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

פירוש בצוואה

פירוש בצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית פסילת צוואה איך מבטלים

פירוש הצוואה

פירוש הצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

עורך דין צוואות לשירותכם

עורך דין צוואות לשירותכם

תפריט צוואה צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה