ניהול עזבון, מהו עיזבון?

רכושו של אדם שנפטר נקרא עיזבון. עיזבון מחולק לפי הוראות המנוח בצוואתו. בהיעדר צוואה, העיזבון מחולק בהתאם לחוק הירושה.
חלוקת עיזבון בין יורשי הנפטר מתבצעת לעיתים על-ידי מנהל עיזבון, שמינויו נקבע בצו בית משפט. האופן בו מבצע מנהל עיזבון את תפקידו מפוקח ומבוקר על-ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. אנשים רבים נוהגים לקבוע בצוואתם מי ישמש מנהל עיזבון לאחר פטירתם, ובדרך כלל בית המשפט ימנה את אלה אשר ביקש המנוח בצוואתו. במידה ולא צוין הדבר בצוואה, הרי שיש צורך למנות מנהל עיזבון חיצוני.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה.

משרדנו מכבד ומעניק שירות בהתאם לעדכון התעריף המינימאלי מטעם לשכת עורכי הדין.
עדכון זה מופיע באתר תחת "יעוץ משפטי" ותוכלו למצוא אותו גם באינטרנט בחיפוש מהיר. 

מינוי מנהל עיזבון

לאחר פטירת המוריש, רשאי כל יורש לבקש מינוי מנהל עיזבון זמני כדי לשמור על נכסי העיזבון עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.
בד"כ ממנה בית המשפט מנהל עיזבון במצב בו קיימים נכסים ו/או התחייבויות אשר מחייבים טיפול, על מנת לשמור על זכויות היורשים ו/או הנושים. לבית המשפט יש סמכות לקבוע את זהותו של מנהל העיזבון. חובה לקבל את הסכמתו של המועמד לתפקיד מנהל עיזבון לבצע את התפקיד.
קיימים שני סוגים עיקריים של מנהלי עיזבון:
מנהל עיזבון זמני – מנהל עיזבון הממונה בטרם ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה.
מנהל עיזבון קבוע – מנהל עיזבון הממונה בעת מתן צו הירושה או צו קיום הצוואה.
ההבדל המהותי ביניהם הוא, שמנהל עיזבון זמני, כשמו כן הוא, מתמנה קודם כל כצעד זמני, והוא מוסמך בעיקר לשמור על העיזבון ולכנס אותו. ואילו מנהל עיזבון קבוע נקבע לאחר שמתברר שאין התנגדויות כלפיו, או לחילופין – שיש התנגדויות כלפי מנהל עיזבון זמני, ובין תפקידיו העיקריים – מימוש העיזבון וחלוקתו בין היורשים. עם זאת, ישנם מצבים שגם מנהל עיזבון זמני יכול לממש עיזבון ולחלקו בכפוף להוראות בית משפט.

מנהל עיזבון זמני

מנהל עיזבון זמני ממונה על מנת לשמור על נכסי העיזבון עד למינוי מנהל עיזבון קבוע. במידה ולא נקבע אחרת, תקופת המינוי היא בת 6 חודשים. ניתן למנות מנהל עיזבון זמני החל ממועד הפטירה ועד למתן צו הירושה / צו קיום צוואה. מנהל עיזבון זמני מסיים תפקידו עם מינוי מנהל עיזבון קבוע. תפקידי מנהל עיזבון זמני הם:

 1. כינוס נכסי העיזבון.
 2. פרסום הודעה לנושים.
 3. תשלום חובות.
 4. שמירה על נכסי העיזבון: השקעת כספים על פי תקנות הירושה, השכרת נכסים, מכירת נכסים וניהול .עסקים.
 5. ביצוע פעולות מיוחדות על פי הוראות בית המשפט – ניהול חשבונות ודו"חות כספיים לאפוטרופוס .הכללי.

מנהל עיזבון קבוע

תקופת מינוי מנהל עיזבון קבוע היא לשנתיים, אלא אם צוין אחרת בצו מינוי מנהל העיזבון. כאמור בפתח סקירה זו, מנהל עיזבון יכול להתמנות על פי הוראת המוריש בצוואה, אך בית המשפט יכול לסרב למנות מנהל עיזבון אשר זהותו נקבעה בצוואה.

תפקידי מנהל עיזבון קבוע הם:

 1. כינוס נכסי העיזבון.
 2. פרסום הודעה לנושים.
 3. תשלום חובות.
 4. שמירה על נכסי העיזבון: השקעת כספים על פי תקנות הירושה, השכרת נכסים, מכירת נכסים וניהול . עסקים.
 5. ביצוע פעולות מיוחדות על פי הוראות בית המשפט – ניהול חשבונות ודו"חות כספיים לאפוטרופוס . הכללי.
 6. חלוקת היתרה בין היורשים והכול על פי הוראות בית המשפט אשר מינה את מנהל העיזבון הקבוע.

מנהל העיזבון חייב להקפיד על מספר כללים ומהלכים במהלך מילוי תפקידו:

 1. שמירה על ניטראליות – הוא אינו יכול לייצג ו/או לנקוט עמדה לטובת אחד היורשים וכנגד האחר.
 2. מנהל עיזבון יכול להמשיך בהליכי תביעה, שנפתחו ביוזמת המוריש לפני פטירתו. הסכם בין . יורשים אינו מחייב את מנהל העיזבון במידה ולא נתן את אישורו להסכם.
 3. מנהל עיזבון מחויב לפתוח חשבון בנק נפרד לצורך ניהול העיזבון, ולנהל רישום ומעקב בדבר כל הכנסה והוצאה.
 4. חובת מנהל העיזבון לדאוג לסילוק ותשלום חובות העיזבון בטרם יחולק בין היורשים.

כינוס נכסי העיזבון

מנהל עיזבון מייצג את המוריש, ועל כן בסמכותו לדרוש כי נכסי העיזבון יימסרו לחזקתו. בסמכותו לגבות חובות המגיעים לעיזבון. מנהל עיזבון רשאי להגיש תביעה לפינוי נכס השייך לעיזבון, לדרוש השבת חובות השייכים לעיזבון, לרבות נקיטת הליכי פשיטת רגל נגד בעלי חוב סרבנים. כמו כן, מנהל עיזבון רשאי לדרוש נכסים השייכים לעיזבון והמצויים בחו"ל.
עם קבלת העיזבון על ידי היורשים, בייחוד כשמדובר בדירה ישנה אשר שמשה את הנפטר, נוהגים היורשים לפנות את הדירה באמצעות חברה חיצונית ולהכינה למכירה או השכרה (כדירה ריקה, נקייה ומסודרת)

מזונות מעיזבון

נושא חשוב ומהותי בתחום דיני ירושה הוא מזונות מעיזבון. מדובר במזונות הנפסקים על ידי בית המשפט, לבני המשפחה שהיו תלויים במנוח. פטירתו הותירה אותם בעצם ללא מקור כלכלי. לאותם בני משפחה קיימת הזכות לקבל את מזונותיהם מתוך כלל הרכוש והכספים שהמנוח הותיר אחריו, כלומר מתוך נכסי העיזבון.

חוק הירושה קובע כי רק בן זוג, ילדים (בנסיבות חריגות גם נכדים) או הורים שהותיר אחריו המנוח, רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לקבל מזונות מתוך כלל הרכוש והכספים שהמנוח הותיר אחריו. הזכות לקבלת מזונות מהעיזבון אינה מוענקת באופן אוטומטי. יש לפנות ל-משרד עורכי דין כדי שיטפל בתביעה מתאימה לבית המשפט, אשר יכריע בשאלה אם קרובי המשפחה הללו אכן זקוקים למזונות.
במקרה של סכסוך בין המנוח לאשתו לפני פטירתו, עשויה להתעורר בעיה כאשר הבעל שהלך לעולמו, הותיר אחריו צוואה, לפיה הוא אינו מוריש דבר לאישה או לילדים. במצב כזה, קיים ניגוד אינטרסים בין יורשי המנוח שזכו ברכושו על פי הצוואה, והם מעוניינים לקבל לרשותם נתח גדול ככל הניתן מהעיזבון, מבלי שיקוזזו ממנו תשלומי מזונות עבור בני המשפחה שהיו תלויים במנוח – לבין האישה והילדים, המעוניינים לקבל מזונות מהעיזבון ולהמשיך ולשמור על אותה רמת חיים בה חיו טרם פטירתו של המנוח.
חוק הירושה בא להסדיר את האינטרסים הנוגדים הללו, וקובע מי יהיו זכאים לקבל מזונות מהעיזבון, וכיצד ייקבע גובה המזונות על ידי בית המשפט.

ירושה ועיזבון – פנו לעורך דין

ירושה ועיזבון הם נושאים רגישים וחשובים ביותר. בסופו של דבר, מדובר בעניינים כלכליים שעשויים/עלולים להשפיע על קרובי המוריש לאורך כל חייהם. כמו כן, במקרים רבים, על רקע העיזבון והירושה עלולים להתעורר בתוך המשפחה מחלוקות, יריבויות וסכסוכים מיותרים. לפיכך, חשוב מאד לפנות לייעוץ משפטי לאחר פטירתו של האדם הקרוב, ולהשתמש בשירותי עורך דין מיומן ומקצועי על מנת לקצר את התהליך המורכב והמשמעותי הזה. משרד עורך דין דרור גלמן מתמחה בטיפול בדיני ירושה ובדיני משפחה. אנו מבטיחים לכם ליווי משפטי אמין בטיפול בעיזבון, צו ירושה, קיום צוואה וכיוצ"ב. אתם מוזמנים לפנות למשרדנו ולקבל את הליווי המשפטי הטוב ביותר. 

יצירת קשר

טלפון: 03-5222129

מזונות מן העיזבון

תפריט ירושה

המלצות

חייב אני לציין כי בשני המקרים בהם פניתי לעזרתך (השכרת דירתי וביטול הסכם עם קלאב הוטל אילת הטיפול היה, לא רק, מהיר טוב וענייני כי אם מלא רצון לעזור, חם ואנושי… עובדיה דודסון
ברצוננו להודות לך מקרב לב על הטיפול המשפחתי, האכפתי, היעיל, המסור ובמיוחד- המקצועי והאמין, לו זכינו ממך כעו"ד, שליווה אותנו בתהליך המשפטי, שאותו היינו מחויבים לעבור… יעקב ושרית שמיר
ברצוני להביע את תודתי והערכתי לך, לאחר השלמת שתי עסקאות נדל"ו (מכירה וקניית דירה) באמצעותך ובייצוגך… אילן ויינר
רציתי להודות לך על הליווי המשפטי המסור והמקצועי שהענקת לי במכירה ורכישת הדירות שלי, לרבות השכרת הדירה בחולון… אהרון בוזקר, מהנדס
תודה על הטיפול המסור בחוזה רכישת דירה. היית לנו לעזר רב, נשמח להעזר בך שוב במידת הצורך… משפחת מיכאל
עורך הדין דרור גלמן טיפל עבורי בתיק מורכב. הוא הראה מקצועיות, יכולת ״לקרוא את המפה״ ולנטב את התיק לכיוונים שפעלו לטובתי. מעבר לזה, ככל שלמדתי להכיר אותו יותר, גיליתי, שמעבר להיותו עורך דין מקצוען, הוא גם אדם קשוב ואיכפתי… טל אייל

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

ביטול או הפחתת מזונות

ביטול או הפחתת מזונות

תפריט דיני משפחה עורך דין גירושין – דרור גלמן לשירותכם איך מתחילים הליך גירושין גישור משפחה גירושין בהסכמה הסכם גירושין

הסכם ממון

הסכם ממון

תפריט דיני משפחה עורך דין גירושין – דרור גלמן לשירותכם איך מתחילים הליך גירושין גישור משפחה גירושין בהסכמה הסכם גירושין

מס ירושה בישראל

מס ירושה בישראל

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

מידע פרקטי על הסכם חלוקת עיזבון

מידע פרקטי על הסכם חלוקת עיזבון

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

דיני ירושה למאומצים

דיני ירושה למאומצים

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

כספי ירושה בגירושין

כספי ירושה בגירושין

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

ירושה לקטין

ירושה לקטין

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

תקופת התיישנות בכל הקשור בירושה

תקופת התיישנות בכל הקשור בירושה

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

ירושה או מתנה בחיים

ירושה או מתנה בחיים

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

כיצד תתכננו ירושה שתיטיב עם היורשים

כיצד תתכננו ירושה שתיטיב עם היורשים

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

משיכת כספים מחשבון נפטר

משיכת כספים מחשבון נפטר

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

הסתלקות מן העזבון/הירושה

הסתלקות מן העזבון/הירושה

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

חובות של נפטר

חובות של נפטר

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

יורשים על פי דין

יורשים על פי דין

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

שניים שמתו כאחד

שניים שמתו כאחד

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

יורש במקום יורש

יורש במקום יורש

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

דיני ירושה בהקשר ידועים בציבור

דיני ירושה בהקשר ידועים בציבור

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

מתי אחראים היורשים לחובות העזבון

מתי אחראים היורשים לחובות העזבון

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

גישור ירושה

גישור ירושה

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

הרשם לענייני ירושה

הרשם לענייני ירושה

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

יורש אחר יורש

יורש אחר יורש

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

ניהול עזבון

ניהול עזבון

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

מזונות מן העיזבון

מזונות מן העיזבון

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

הסכם ירושה בין יורשים

הסכם ירושה בין יורשים

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

חלקו של בן הזוג בירושה

חלקו של בן הזוג בירושה

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

עריכת צו ירושה

עריכת צו ירושה

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם