ניהול עיזבון, מנהל עיזבון – עו"ד דרור גלמן

רכושו של אדם שנפטר נקרא עיזבון. ניהול עיזבון מחולק לפי הוראות המנוח בצוואתו. בהיעדר צוואה, ניהול העיזבון מחולק בהתאם לחוק הירושה. חלוקת עיזבון בין יורשי הנפטר מתבצעת לעיתים על-ידי מנהל העיזבון, שמינויו נקבע בצו בית משפט. האופן בו מבצע מנהל העיזבון את תפקידו מפוקח ומבוקר על-ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. אנשים רבים נוהגים לקבוע בצוואתם מי ישמש מנהל לאחר פטירתם, ובדרך כלל בית המשפט ימנה את אלה אשר ביקש המנוח בצוואתו. במידה ולא צוין הדבר בצוואה, הרי שיש צורך למנות מנהל ירושה חיצוני.

לייעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה.

משרדנו מכבד ומעניק שירות בהתאם לעדכון התעריף המינימאלי מטעם לשכת עורכי הדין.
עדכון זה מופיע באתר תחת "יעוץ משפטי" ותוכלו למצוא אותו גם באינטרנט בחיפוש מהיר. 

ניהול עיזבון – מינוי מנהל עיזבון

לאחר פטירת המוריש, רשאי כל יורש לבקש מינוי מנהל ירושה זמני כדי לשמור על נכסי העיזבון עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.
בד"כ ממנה בית המשפט מנהל עיזבון במצב בו קיימים נכסים ו/או התחייבויות אשר מחייבים טיפול, על מנת לשמור על זכויות היורשים ו/או הנושים. לבית המשפט יש סמכות לקבוע את זהותו של מנהל העיזבון. חובה לקבל את הסכמתו של המועמד לתפקיד מנהל עיזבון לבצע את התפקיד.
קיימים שני סוגים עיקריים של מנהלי עיזבון:

 • ניהול עיזבון זמני – מנהל העיזבון הממונה בטרם ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה.
 • ניהול עיזבון קבוע – מנהל העיזבון הממונה בעת מתן צו הירושה או צו קיום הצוואה.

ההבדל המהותי ביניהם הוא, שמנהל עיזבון זמני, כשמו כן הוא, מתמנה קודם כל כצעד זמני, והוא מוסמך בעיקר לשמור על העיזבון ולכנס אותו. ואילו מנהל עיזבון קבוע נקבע לאחר שמתברר שאין התנגדויות כלפיו, או לחילופין – שיש התנגדויות כלפי מנהל ירושה זמני, ובין תפקידיו העיקריים – מימוש העיזבון וחלוקתו בין היורשים. עם זאת, ישנם מצבים שגם מנהל עיזבון זמני יכול לממש עיזבון ולחלקו בכפוף להוראות בית משפט.

מנהל עיזבון זמני

ניהול עיזבון זמני ממונה על מנת לשמור על נכסי העיזבון עד למינוי ניהול העיזבון הקבוע. במידה ולא נקבע אחרת, תקופת המינוי היא בת 6 חודשים. ניתן למנות מנהל עיזבון זמני החל ממועד הפטירה ועד למתן צו הירושה / צו קיום צוואה. מנהל עיזבון זמני מסיים תפקידו עם מינוי מנהל העיזבון הקבוע. תפקידי מנהלי העיזבון זמני הם:

 1. כינוס נכסי העיזבון.
 2. פרסום הודעה לנושים.
 3. תשלום חובות.
 4. שמירה על נכסי העיזבון: השקעת כספים על פי תקנות הירושה, השכרת נכסים, מכירת נכסים וניהול .עסקים.
 5. ביצוע פעולות מיוחדות על פי הוראות בית המשפט – ניהול חשבונות ודו"חות כספיים לאפוטרופוס .הכללי.

ניהול עיזבון קבוע

תקופת מינוי מנהל ירושה קבוע היא לשנתיים, אלא אם צוין אחרת בצו מינוי מנהל העיזבון. כאמור בפתח סקירה זו, מנהל ירושה יכול להתמנות על פי הוראת המוריש בצוואה, אך בית המשפט יכול לסרב למנות מנהל עיזבון אשר זהותו נקבעה בצוואה.

תפקידי מנהל עיזבון קבוע הם:

 1. כינוס נכסי העיזבון.
 2. פרסום הודעה לנושים.
 3. תשלום חובות.
 4. שמירה על נכסי העיזבון: השקעת כספים על פי תקנות הירושה, השכרת נכסים, מכירת נכסים וניהול . עסקים.
 5. ביצוע פעולות מיוחדות על פי הוראות בית המשפט – ניהול חשבונות ודו"חות כספיים לאפוטרופוס . הכללי.
 6. חלוקת היתרה בין היורשים והכול על פי הוראות בית המשפט אשר מינה את מנהל העיזבון הקבוע.

ניהול עיזבון חייב להקפיד על מספר כללים ומהלכים במהלך מילוי תפקידו:

 1. שמירה על ניטראליות – הוא אינו יכול לייצג ו/או לנקוט עמדה לטובת אחד היורשים וכנגד האחר.
 2. ניהול העיזבון יכול להמשיך בהליכי תביעה, שנפתחו ביוזמת המוריש לפני פטירתו. הסכם בין . יורשים אינו מחייב את מנהל העיזבון במידה ולא נתן את אישורו להסכם.
 3. ניהול העיזבון מחויב לפתוח חשבון בנק נפרד לצורך ניהול העיזבון, ולנהל רישום ומעקב בדבר כל הכנסה והוצאה.
 4. חובת מנהל העיזבון לדאוג לסילוק ותשלום חובות העיזבון בטרם יחולק בין היורשים.

כינוס נכסי העיזבון

מנהל עיזבון מייצג את המוריש, ועל כן בסמכותו לדרוש כי נכסי העיזבון יימסרו לחזקתו. בסמכותו לגבות חובות המגיעים לעיזבון. ניהול עיזבון רשאי להגיש תביעה לפינוי נכס השייך לעיזבון, לדרוש השבת חובות השייכים לעיזבון, לרבות נקיטת הליכי פשיטת רגל נגד בעלי חוב סרבנים. כמו כן, מנהל עיזבון רשאי לדרוש נכסים השייכים לעיזבון והמצויים בחו"ל.
עם קבלת העיזבון על ידי היורשים, בייחוד כשמדובר בדירה ישנה אשר שמשה את הנפטר, נוהגים היורשים לפנות את הדירה באמצעות חברה חיצונית ולהכינה למכירה או השכרה (כדירה ריקה, נקייה ומסודרת)

מזונות מעיזבון

נושא חשוב ומהותי בתחום דיני ירושה הוא מזונות מעיזבון. מדובר במזונות הנפסקים על ידי בית המשפט, לבני המשפחה שהיו תלויים במנוח. פטירתו הותירה אותם בעצם ללא מקור כלכלי. לאותם בני משפחה קיימת הזכות לקבל את מזונותיהם מתוך כלל הרכוש והכספים שהמנוח הותיר אחריו, כלומר מתוך נכסי העיזבון.

חוק הירושה

חוק הירושה קובע כי רק בן זוג, ילדים (בנסיבות חריגות גם נכדים) או הורים שהותיר אחריו המנוח, רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לקבל מזונות מתוך כלל הרכוש והכספים שהמנוח הותיר אחריו. הזכות לקבלת מזונות מהעיזבון אינה מוענקת באופן אוטומטי. יש לפנות ל-משרד עורכי דין כדי שיטפל בתביעה מתאימה לבית המשפט, אשר יכריע בשאלה אם קרובי המשפחה הללו אכן זקוקים למזונות.

במקרה של סכסוך בין המנוח לאשתו לפני פטירתו, עשויה להתעורר בעיה כאשר הבעל שהלך לעולמו, הותיר אחריו צוואה, לפיה הוא אינו מוריש דבר לאישה או לילדים. במצב כזה, קיים ניגוד אינטרסים בין יורשי המנוח שזכו ברכושו על פי הצוואה, והם מעוניינים לקבל לרשותם נתח גדול ככל הניתן מהעיזבון, מבלי שיקוזזו ממנו תשלומי מזונות עבור בני המשפחה שהיו תלויים במנוח – לבין האישה והילדים, המעוניינים לקבל מזונות מהעיזבון ולהמשיך ולשמור על אותה רמת חיים בה חיו טרם פטירתו של המנוח.

 • חוק הירושה בא להסדיר את האינטרסים הנוגדים הללו, וקובע:

מי יהיו זכאים לקבל מזונות מהעיזבון, וכיצד ייקבע גובה המזונות על ידי בית המשפט.

ניהול עיזבון – פנו לעורך דין

ירושה ועיזבון הם נושאים רגישים וחשובים ביותר. בסופו של דבר, מדובר בעניינים כלכליים שעשויים/עלולים להשפיע על קרובי המוריש לאורך כל חייהם. כמו כן, במקרים רבים, על רקע העיזבון והירושה עלולים להתעורר בתוך המשפחה מחלוקות, יריבויות וסכסוכים מיותרים. לפיכך, חשוב מאד לפנות לייעוץ משפטי לאחר פטירתו של האדם הקרוב, ולהשתמש בשירותי עורך דין מיומן ומקצועי על מנת לקצר את התהליך המורכב והמשמעותי הזה. משרד עורך דין דרור גלמן מתמחה בטיפול בדיני ירושה ובדיני משפחה. אנו מבטיחים לכם ליווי משפטי אמין בטיפול בעיזבון, צו ירושה, קיום צוואה וכיוצ"ב. אתם מוזמנים לפנות למשרדנו ולקבל את הליווי המשפטי הטוב ביותר.

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

ביטול או הפחתת מזונות

ביטול או הפחתת מזונות

תפריט דיני משפחה עורך דין גירושין – דרור גלמן לשירותכם איך מתחילים הליך גירושין גישור משפחה גירושין בהסכמה הסכם גירושין

הסכם ממון

הסכם ממון

תפריט דיני משפחה עורך דין גירושין – דרור גלמן לשירותכם איך מתחילים הליך גירושין גישור משפחה גירושין בהסכמה הסכם גירושין

מס ירושה בישראל

מס ירושה בישראל

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון

תפריט ירושה חלקו של בן הזוג בירושה הסכם ירושה בין יורשים מנהל עיזבון מזונות מן העיזבון יורש אחר יורש גישור