הרשם לענייני ירושה תפקידו וסמכויותיו – רשם הירושות

הרשם לענייני ירושה הנו מחלקה במשרד המשפטים אשר מהווה גוף רשמי שפועל מול בית המשפט לענייני משפחה, ושבידיו סמכויות ותפקידים רבים הקשורים לתחום הירושות. קיימות מספר לשכות רשם הפזורות ברחבי הארץ, ומפוקחות על ידי משרדי הלשכה הארציים שבירושלים. חשוב לדעת כי המידע האצור בלשכות רשם הירושות הינו ממוחשב ומרושת בין סניפי הלשכות, ושכל המעוניין רשאי לפנות למאגר זה. בתוך כך, מומלץ להיעזר בשירותי משרד עו"ד מיומן ומנוסה בדיני משפחה וירושות, אשר יוכל לספק לכם כלים ומידע הנחוצים להצלחת ואישור בקשותיכם.

יורשיו של אדם שנפטר המעוניינים בהכרזה על מעמדם וזכויותיהם מחויבים לפנות אל בית דין רבני או אל הרשם לענייני ירושה. יחידות הרשם פועלות במסגרת האפוטרופוס הכללי ושוכנות במספר ערים בישראל, כאשר תפקידן העיקרי הוא להכריז על יורשים, וכמו כן ניתן להפקיד בידיהן צוואות בטרם פטירה. מכאן שפעילותן מתמקדתבהוצאת צו ירושה על פי חוק הירושה, ובהוצאת צו קיום צוואה במידה שהאדם שנפטר הותיר צוואה אחריו.

מידע כללי על רשם הירושות

לשכות הרשם לענייני ירושה פועלות בתל אביב, חיפה, באר שבע, נצרת וירושלים, ומטפלות כל אחת באזורים וביישובים מסוימים בהתאם לרשימה קבועה. כאמור, אנשים הרואים את עצמם כיורשים בדין או על פי צוואה, יכולים לפנות אל בית דין רבני או אל רשם הירושה לטיפול בפנייתם, כאשר סמכותו של הרשם לעניין זה מעוגנת בחוק הירושה. אל הפניות יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים שיפורטו להלן, ולאחר מכן להמתין לטיפול ולהיענות לכל הבקשות הנוספות שעשוי הרשם לענייני ירושה להעלות. בלשכה ייבדק בין היתר באם הנפטר הותיר אחריו צוואה, באם ישנו כבר תיק על שמו, והאם הפנייה עומדת בכל התקנות המאפשרות המשך טיפול. על פי רוב תוביל הפנייה להוצאת צו קיום צוואה או צו ירושה, אך קיימים מקרים בהם תידרש התערבות של בית משפט לענייני משפחה. 

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה. 

הרשם לענייני ירושה – תפקידים

תפקידיו של רשם הירושות כוללים:

 • בחינת, אישור ומתן בקשות עבור צווי ירושה וצוואה
 • בחינת התנגדות לצו ירושה
 • הפקדת צוואות- עבור מצווים המעוניינים לשמור ולעגן את צוואתם בחוק
 • פרסום הודעות בציבור אודות צווי ירושה וצוואה
 • טיפול במקרים של התנגדות לצו ירושה

רשם הירושות – סמכויות

סמכויותיו של רשם הירושות כוללות:

 • הוצאת צווי ירושה – רק לאחר עיונו ואישרו של רשם הירושות ניתן להוציא אל הפועל את עיזבונו של המנוח, ולחלקו בין יורשיו ככתוב בצו הירושה
 • תיקון טעויות סופר בצוואה
 • ביטולם של צווי ירושה או צוואה בהתאם להוראות בית המשפט
 • העברת בקשות לצווי ירושה או התנגדות לצו ירושה לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה
 • הפקדת צוואות בעל פה על ידי מתן תצהיר בכתב של עדי הצוואה
 • מינוי מנהל עיזבון בהתאם לרצון ולהסכמת כל הנוגעים בדבר
 • קביעת מותו של אדם גם אם אין תעודת פטירה

הרשם לענייני ירושה – הפקדת צוואות

חשוב לדעת כי הפקדת צוואות מותרת רק לבעל הצוואה, ושעליו להפקידה בלשכת הרשם לענייני ירושה במו ידיו ולשלם אגרה. תכניה של צוואה המופקדת בידי הרשם הינם חסויים, ומלבד המצווה אין לאיש רשות לעיין בתכניה עד לאחר פטירתו. אנו ממליצים על הליך זה שכן הוא מבטיח את שמירת הצוואה וקיומה, בהיותה כתובה ומנוסחת כראוי, ובעלת סמכות עליונה מעבר לכל מסמך אחר הסותר את הכתוב בה.

הוצאת צו ירושה

על מנת לקבל צו ירושה מהרשם יש לבצע פנייה מסודרת באמצעות טופס ייעודי, הניתן גם להורדה מאתר משרד המשפטים. בטופס זה יש למלא את פרטי מגיש הבקשה או עורך דינו המייצג אותו, ואת פרטי המנוח כולל תעודת זהות, מקום מגורים אחרון ומועד הפטירה. בנוסף לכך, יש לציין את כל הפרטים הנוגעים ליורשים אחרים וזיקתם המשפחתית למנוח, ולצרף העתקי הודעות שנשלחו להם בדבר הגשת הבקשה לרשם. חשוב להדגיש כי מילוי לא נאות או לא תקין של הפרטים עלול להוביל לסיבוכים ולהתארכות הטיפול, ולכן מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין דיני משפחה המסייע בזירוז ההליך. בנוסף, הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ויש לצרף אליה תעודת פטירה, אישורי תשלום אגרה, ייפוי כוח לעורך דין וכל מסמך אחר הנדרש על ידי הרשם לענייני ירושה. כאמור, לאחר הגשת הטופס יבצע הרשם מספר בדיקות ראשוניות, ויפרסם בעיתונים הודעה המכריזה כי הוגשה בקשה בעניין עזבונו של המנוח, כדי שכל אדם הרואה עצמו בעל עניין בירושה יוכל להתנגד להוצאת הצו.

הוצאת צו קיום צוואה

בעיקרון, בקשת צו קיום צוואה דומה במהותה לבקשת צו הירושה. ההבדל המרכזי נעוץ בכך שיש למלא טופס ייעודי אחר, לציין אם הצוואה הופקדה בעבר בלשכות הרשם, ולצרף עותק מקורי שלה.

העברת הטיפול לבית משפט לענייני משפחה

קיימים שני מקרים עיקריים בהם יעביר הרשם את הטיפול בבקשה לידיו של בית המשפט לענייני משפחה. ראשית, אם גורם כלשהו הרואה עצמו כבעל זכויות בעיזבון הגיש התנגדות להוצאת צו ירושה. שנית, אם מקום מגוריו האחרון של הנפטר היה בחו"ל. יש להדגיש כי מעורבותו של עורך דין לענייני משפחה עשויה להועיל מאוד לקידום ההליכים מול רשם הירושות, בפרט אם מועלות בקשות חדשות מטעם הרשם, ובוודאי כאשר מוגשות התנגדויות או מתעוררים קשיים בהוצאת הצווים המבוקשים.

משרד עו"ד דרור גלמן – ערעור על החלטות רשם הירושות

במקרים של ספקות לגבי קביעת רשם הירושות ניתן להגיש ערעור על החלטתו, הכרוך בהליך משפטי המטופל על ידי בית המשפט לענייני משפחה. משרד עו"ד דרור גלמן מתמחה בדיני משפחה, ירושות וצוואות, ובידיו היכולת לסייע לכם בכול הקשור לתחום הירושות, צווי הירושות וההתנגדות להם. הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי הולם

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

חלקו של בן הזוג בירושה

חלקו של בן הזוג בירושה

תפריט ירושה הסכם בין יורשים ניהול עיזבון מזונות מן העיזבון יורש אחר יורש גישור בירושה הרשם לענייני ירושה חובות העיזבון

הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון

תפריט ירושה חלקו של בן הזוג בירושה הסכם ירושה בין יורשים מנהל עיזבון מזונות מן העיזבון יורש אחר יורש גישור

משיכת כספים מחשבון נפטר

משיכת כספים מחשבון נפטר

תפריט ירושה חלקו של בן הזוג בירושה הסכם בין יורשים ניהול עיזבון מזונות מן העיזבון יורש אחר יורש גישור בירושה

תקופת התיישנות בכל הקשור בירושה

תקופת התיישנות בכל הקשור בירושה

תפריט ירושה חלקו של בן הזוג בירושה הסכם ירושה בין יורשים מנהל עיזבון מזונות מן העיזבון יורש אחר יורש גישור