מזונות מן העיזבון – מה אומר החוק?

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע, כי עיזבון של אדם עובר במותו ליורשיו, כאשר היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה.
עיזבון כולל את הזכויות והחובות של המוריש, כלומר ניתן להוריש מקרקעין, מיטלטלין וכו'. כמו כן, במקרה שבו המנוח היה חב בתשלום דמי מזונות, הרי אותם דמי מזונות ישולמו מתוך עיזבון המנוח(מזונות מן העיזבון), בטרם יחולקו נכסים מתוך עיזבון המנוח.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה. 

משרדנו מכבד ומעניק שירות בהתאם לעדכון התעריף המינימאלי מטעם לשכת עורכי הדין.
עדכון זה מופיע באתר תחת "יעוץ משפטי" ותוכלו למצוא אותו גם באינטרנט בחיפוש מהיר.

עורך דין ירושות

תפקידו של מנהל עיזבון

עם מותו של המנוח והבקשה להוציא מן הכוח אל הפועל את צוואתו, יוגדר צו ירושה או בצו הקיום זהותו אותו מנהל עיזבון זמני.
תפקידו של מנהל עיזבון לרכז את כל נכסי עיזבון המנוח, לנהלם, לסלק את חובות עיזבון המנוח, ובסוף לחלק את היתרה בין היורשים, על פי האמור בצו הירושה או צו קיום הצוואה. בסמכותו של מנהל עזבון לפתוח, ולהמשיך הליכים משפטיים מטעם עיזבון המנוח. לאחר אישור בית משפט בסמכותו למכור או לשעבד או להשכיר או לבצע כל פעולה אחרת בנכסיו ובזכויותיו של המנוח.

מה דינם של מזונות מן העיזבון?

במידה והמוריש הניח בן-זוג, ילדים או הורים, והם זקוקים לדמי מזונות מן העזבון, החוק קובע כי הם זכאים הם לקבלת מזונות מן העזבון לפי הוראות, בין בירושה על פי דין ובין בירושה על פי צוואה. במקרה שבו זכויות הצדדים השונים עלולות להיפגע ימנה בית המשפט לפי בקשת צד מעוניין מנהל עיזבון קבוע.

דמי מזונות – למי ניתנה זכות זו?

הזכות לקבלת דמי מזונות מעזבון המנוח ניתנת ל:

  1. בן-זוגו של המוריש – כל זמן אלמנותו. יחד עם זאת, רשאי בית המשפט בנסיבות הספציפיות ותוך שמירה על זכויות ילדי המוריש, לפסוק אחרת בדבר מזונות מן העזבון.
  2. ילדי המוריש – עד גיל 18. במקרים של ילדים, הסובלים מנכות ו/או מחלת נפש, ובמקרים מסוימים אחרים, יתכן תשלום דמי מזונות גם מעבר לגיל 18. אלו חריגים בדבר קבלת מזונות מן העזבון.
  3. הורי המוריש, שהדאגה לפרנסתם הייתה על המנוח ערב מותו – במקרה זה ישולמו מזונות מן העזבון כל ימי חייהם.

אם חולק עיזבון – ניתן לתבוע עדיין מזונות מן העיזבון?

דיני ירושה קובעים, כי בקשה לקביעת דמי מזונות תוגש לבית המשפט לפני חלוקת העזבון, אולם בית המשפט רשאי להיזקק לבקשה, שהוגשה תוך ששה חודשים לאחר חלוקת העזבון אם מצא שהנסיבות אכן מצדיקות זאת.
בית המשפט רשאי לפסוק מזונות מן העיזבון למפרע החל ממות המוריש, וכן רשאי לפסוק דמי מזונות זמניים עד לגמר בירור הבקשה.

מה קורה אם לא נותר מספיק כסף בקופת העיזבון בכדי לשלם דמי מזונות?

במקרים אלו, רשאי בית המשפט, לפי הנסיבות, לחלקם בין דורשי דמי מזונות מקופת העזבון כראות עיניו, או לפסוק דמי מזונות לאלה הנראים לו כזקוקים להם ביותר.

חלוקת חובות מן עיזבון המנוח ושכר טרחה

חשוב להדגיש, כי הוצאות עיזבון יסולקו בראש ובראשונה (כגון עלויות ההלוויה ורכישת מצבה), ולאחר מכן יחולקו חובות המנוח מתוך עיזבון המנוח באופן שווה, ורק לאחר מכן יסולקו מזונות מן העיזבון.
כמו כן, תקנות הירושה תשנ"ח-1998 קובעות, כי שכר הטרחה עבור מנהל עיזבון לא יעלה על 3% משווי עיזבון המנוח, אלא במקרים חריגים – כאשר היקף פעילות ניהול עיזבון המנוח חריג מן הסביר. בכל מקרה, הוצאות ניהול עיזבון המנוח, כגון שכרו של מנהל העזבון, חלות על עיזבון המנוח, והם עדיפים לפני הוצאת דמי מזונות מטעם עיזבון המנוח.

לאור האמור, קיים משנה חשיבות בתביעות בגין דמי מזונות מן העזבון, ומומלץ לשכור שירותיו של עורך דין המנוסה בתחום דמי מזונות, בסמוך ככל הניתן למועד פטירתו של המנוח. ייעוץ מטעם עורך דין מומחה וליווי משפטי יכולים להשפיע על אופן חלוקת העזבון בין היורשים. 

 

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

ביטול או הפחתת מזונות

ביטול או הפחתת מזונות

תפריט דיני משפחה עורך דין גירושין – דרור גלמן לשירותכם איך מתחילים הליך גירושין גישור משפחה גירושין בהסכמה הסכם גירושין

הסכם ממון

הסכם ממון

תפריט דיני משפחה עורך דין גירושין – דרור גלמן לשירותכם איך מתחילים הליך גירושין גישור משפחה גירושין בהסכמה הסכם גירושין

מס ירושה בישראל

מס ירושה בישראל

תפריט ירושה עריכת צו ירושה – עו"ד דרור גלמן מה יורש בן הזוג הנשוי במקרה של פטירת בן זוגו? הסכם

הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון

תפריט ירושה חלקו של בן הזוג בירושה הסכם ירושה בין יורשים מנהל עיזבון מזונות מן העיזבון יורש אחר יורש גישור