חובת תום לב במהלך משא ומתן – למה התכוון המחוקק?

סעיף 12 לחוק החוזים קובע כי "במשא ומתן לקראת חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב." עקרון תום הלב הוכנס אל המשפט הישראלי עם חקיקת חוק החוזים הכללי בשנת 1973. עקרון תום הלב מהווה עבור חוק החוזים ערך מוסף של עקרונות מוסריים כגון: נאמנות, אמונה, יושר והגינות. כל אדם שהינו צד בחוזה, מחויב לנהוג בתום לב, ללא יוצא מן הכלל. הדרישה לנהוג בתום לב בעת משא ומתן לקראת הסכם מכילה את החובה להתחשב באינטרסים של הצד השני לחוזה, ולשתף עימו פעולה להגשמת המטרה: קיום החוזה.
יסוד תום הלב במהלך משא ומתן לקראת חוזה נבדק לפי סטנדרט האדם הסביר (כלומר, האדם הממוצע, לדעת בית המשפט). במסגרת הבדיקה נשאלת השאלה: האם מדובר בהתנהגות סבירה ההולמת שני צדדים העומדים בפני חתימה על חוזה?
קיומה של החובה אינו מותנה בחתימה על חוזה. הפסיקה קבעה, כי במידה שהופרה חובת תום הלב במהלך משא ומתן לפני חתימה על חוזה, קמה עילת תביעה המקנה סעד של פיצויים – וזאת בין אם נכרת חוזה ובין אם לא נכרת חוזה. הפסיקה אף הרחיבה וקבעה, כי חובת תום הלב במשא ומתן חלה לא רק במישור יחסי שני צדדים ישירים לחוזה, אלא גם במישור היחסים שבין צד לחוזה ושלוחו של צד אחר לחוזה, למשל עורך דין המייצג צד מסוים.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה. 

חוסר תום לב בעת משא ומתן – כיצד זה בא לידי ביטוי?

חוסר תום לב במשא ומתן לקראת חתימה על הסכם נקבע לעיתים עקב אי מסירת פרטים או עובדות, שעל פי הנסיבות הקונקרטיות היה מקום לצפות כי יימסרו. הפסיקה קבעה כי בנסיבות מסוימות, אדם המנהל משא ומתן, נדרש לחשוף פרטים מסוימים מיוזמתו, וזאת ללא קשר לשאלות שנשאלות או לא נשאלות על-ידי הצד השני למשא ומתן.
חובת גילוי מתקיימת באותן נסיבות, בהן אדם סביר היה רואה לנכון כי יש לגלות פרטים לצד האחר. חוסר תום לב במשא ומתן נקבע גם במקרים בהם לא מסר צד אחד לשני את זהותו של המתקשר, כאשר ידע כי זהות המתקשר חשובה לאותו צד, וכן במקרים בהם ניהל צד כלשהו משא ומתן לשם קבלת מידע בלבד, ללא שום כוונה להתקשר בחוזה עתידי. הפסיקה קבעה כי הפסקת משא ומתן ללא צידוק סביר, אף היא יכולה להוות חוסר תום לב.
מצב נוסף של חוסר תום לב בעת משא ומתן לצורכי הסכם, קשור לטכניקה של ניהול משא ומתן. העלאת הצעות חדשות ובלתי סבירות במהלך משא ומתן, דחיית הצעות סבירות שהעלה הצד השני, נסיגה מהסכמות שהושגו, חזרה מהצעות שכבר הועלו – כל אלו עלולים להצביע על התנהגות הלוקה בחוסר תום לב.

נפגעת מחוסר תום לב בעת משא ומתן? החוק לצידך!

הסעד שמעניק חוק החוזים לצד שנפגע עקב ניהול משא ומתן בחוסר תום לב הינו פיצויים. מטרת הפיצויים – להביא את הצד הנפגע למצב בו היה לולא נכנס למשא ומתן לקראת חתימה על הסכם, או לולא היו נוהגים עימו בחוסר תום לב.
יצוין, כי ניהול משא ומתן הינו סוגיה מורכבת, שכן לעיתים חלה חובת גילוי מצידו של צד למשא ומתן בסיטואציות של אי בהירות, בהן לא ברור מהו המידע שיש חובה לחשוף מול הצד השני. בסיטואציות כאלה רצוי לקבל ייעוץ מקצועי טרם המשא ומתן. משרד עורך דין דרור גלמן מעניק ליווי משפטי לקראת ובעת משא ומתן לביצוע חוזה, כולל הפקת חוזה, אם וכאשר יידרש הדבר בבוא העת.

תום לב בעת ביצוע חוזה

גם בשלב שלאחר כריתת החוזה, כאשר הצדדים לחוזה מקיימים את שהתחייבו בו, עליהם לעשות זאת בתום לב. כל צד לחוזה מחויב לפעול בחריצות ובהגינות להגשמת כוונתם המשותפת של הצדדים, בהתאם לרוח העסקה, ותוך שיתוף פעולה עם הצד האחר והתחשבות באינטרסים שלו. נושא זה מוסדר בסעיף 39 לחוק החוזים: "בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה."

חוסר תום לב בעת ביצוע חוזה – למה הכוונה?

  1. קיימים מספר פרמטרים בעת ביצוע חוזה, אשר אם אחד מהם אינו מתקיים, הרי שמדובר בחוסר תום לב של אחד מן הצדדים:
  2.  
  3. חריצות בקיום החוזה – צד לחוזה מחויב לפעול ביעילות ובמהירות על מנת לקיים את חלקו בחוזה, ועל מנת לאפשר את מימוש המטרה לשמה נכרת חוזה זה.שיתוף פעולה – צד אחד להסכם מחויב לשתף פעולה עם הצד השני להסכם.גילוי – במידה וצד אחד יודע פרטים שעלולים לפגוע בצד השני, עליו לחשוף אותם בפניו.שימוש בזכויות הנובעות מחוזה-כל צד לחוזה מחויב לנהוג בתום לב תוך התחשבות בצד ובמטרת החוזה, כאשר הוא פועל להשגת הזכויות המגיעות לו מכח החוזה.
  4. לסיכום, לנוכח מורכבות פעולות משא ומתן וחתימת חוזים, יש להתחשב בכל הסיכונים הצפויים מכיוונו של הצד השני בעסקה. ברוב המקרים, אינכם מכירים את אופיים ואמינותם של האנשים העומדים מולכם. על כן, עדיף שלא להסתכן, ומומלץ לפעול בדרך בטוחה, מסודרת ואמינה – פנייה לייעוץ משפטי אצל עורך דין .

משרד עורך דין דרור גלמן בעל ניסיון במתן ייעוץ ומשפטי בעת משא ומתן ובעת חתימת חוזים בכל התחומים, כגון: מקרקעין, מכירה והשכרת דירה, הסכם שיתוף, דיני משפחה – הסכם ממון, הסכם גירושין ועוד. נשמח לעמוד לרשותכם

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

חובת תום לב

חובת תום לב

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

ביטול חוזה ותנאי מקפח כסעיף לביטול חוזה

ביטול חוזה ותנאי מקפח כסעיף לביטול חוזה

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

חוזה עם תנאי

חוזה עם תנאי

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

ניסוח חוזי שכירויות לעסקים

ניסוח חוזי שכירויות לעסקים

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

הפרת חוזה – חוק החוזים

הפרת חוזה – חוק החוזים

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

חוזה שכירות לדירה

חוזה שכירות לדירה

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

הטעיה בחוזה

הטעיה בחוזה

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר

זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –