זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד

מהו זכרון דברים?

זיכרון דברים הוא מסמך קצר, אשר עורכים שני צדדים לאחר שהסכימו ביניהם על עסקה זו או אחרת.זכרון דברים הוא חוזה מקדים לחוזה האמיתי שיחתם מאוחר יותר.

רוב הפרטים של העסקה כלולים באותו זיכרון דברים כולל המחיר עליו הוסכם, מועד מסירת החזקה בנכס ופרטי הנכס. זיכרון דברים נערך בד"כ במהלך ביצוע עסקאות כמו: קניית דירה, רכישת רכב, השכרת דירה וכיוצ"ב.
זכרון דברים הוא חוזה לכל דבר. כדי שאותו זיכרון דברים ייחשב לתקף מבחינה משפטית הוא צריך לעמוד ב"מבחן הכוונה". למה הכוונה?

שני הצדדים, החותמים על זיכרון דברים, אמורים להתנהג התנהגות נורמטיבית לפני, בשעת ולאחר ההסכמה על זכרון דברים. כלומר, למשל, להימנע מלהסתיר דברים מהותיים מהצד השני, שקשורים בעסקה, ויכולים היו לשנות אותה אם הצד השני היה מודע להם.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה. 

משרדנו מכבד ומעניק שירות בהתאם לעדכון התעריף המינימאלי מטעם לשכת עורכי הדין.
עדכון זה מופיע באתר תחת "יעוץ משפטי" ותוכלו למצוא אותו גם באינטרנט בחיפוש מהיר.

חוזים

תכונות חוזה / הסכם זיכרון דברים :

 1. בחוזה ישנה נטילת התחייבות (בניגוד להבטחה סתמית).
 2. חוזה הוא הסכם בעל השלכות משפטיות.
 3. חוזה הוא הסכם שניתן לאכוף אותו בעת הצורך – אם אדם מתחייב בחוזה, והוא אינו מקיים את התחייבותו, הצד השני יכול לתבוע את מה שהובטח לו. מבחינה זו, החוזה הוא מכשיר משפטי אשר צופה את פני העתיד.
 4. כורת החוזה משנה את מצבו המשפטי – מרגע כריתת החוזה מוקנית לצד השני הזכות לקבל את מה שהובטח לו ע"י הצד הראשון.
 5. החוזה נוצר כתוצאה ממפגש רצונות בין שני צדדים כשירים, באמצעות הצעה וקיבול.
 6. כדי שיתקיים חוזה, חייבת להיות כוונה ליצור יחסים משפטיים. הצדדים המתקשרים בחוזה חייבים להיות מודעים לכך שהם יוצרים יחסים משפטיים. הכוונה היא לכך, שאין אדם יכול להתכחש לחובתו המשפטית.

החסרונות של הסכם זיכרון דברים

 1. זיכרון דברים, גם אם לא נערך ע"י עורך דין, הינו מסמך משפטי מחייב. הדין והפסיקה רואים במסמך זכרון דברים חוזה / הסכם לכל דבר ועניין. כך גם למשל במקרה של רכישת/מכירת נכס, וזאת כאשר זכרון דברים כולל התייחסות מפורשת לזהות הנכס, זהות הצדדים, מחיר העיסקה, מועדי תשלום, חלוקת חבויות המס ופרטים כגון אלה. אף אם חסר פרט כלשהו, בית המשפט רשאי להשלימו במקרה בו תוגש תביעה לאכיפת זיכרון דברים, ובלבד שברור כי הצדדים גמרו אומר להתקשר בעסקה מחייבת.
  רבים מוסיפים בזיכרון הדברים סעיף, הקובע כי הסכם מפורט ייחתם תוך מספר ימים או שבועות, אולם חשוב לדעת כי בדרך כלל אין בכך כדי לשלול מתוקפו העצמאי של זיכרון הדברים.
  זכרון דברים מחייב את הצדדים, וזהו פרט חשוב שיש לקחת בחשבון לפני נקיטת צעד שכזה ללא סיוע עורך דין. יתכן ובזיכרון הדברים יכתבו סעיפים מסוימים, ואחר כך בעת עריכת החוזה הסכם יהיו ידיו של עורך הדין כבולות, וזאת בשל הסכמות של הצדדים שמופיעות ב-זיכרון הדברים. חשוב להבין, גם אם עורך הדין חושב שההסכמה זו או אחרת בזיכרון ה-דברים אינה משרתת את הלקוח שלו, הוא אינו יכול לסגת מההסכמה. ניתן, כמובן, לבטל את זיכרון ה-דברים, אך זה עלול להוביל להוצאות מיותרות של הצד המבטל.
 2. מועד חתימה על זיכרון דברים הוא הקובע בעניין תשלומי מיסים. גם רשויות המס רואות במועד עריכת זיכרון דברים כמועד הקובע, וקיימת חובת דיווח למס שבח על כל זכרון דברים שנחתם, אף אם לאחריו לא יצאה לפועל עסקה. במקרה כזה, יש להודיע על ביטול עסקה למס שבח, כדי להימנע מחבות במס בגין עסקה שלא התממשה. יש לזכור, כי את מס השבח ומס הרכישה בגין עסקת מקרקעין יש לשלם תוך 50 ימים מיום העסקה, ומאחר ומבחינת רשויות המס יום העסקה הוא יום החתימה על זיכרון דברים, הרי שגם אם הסכם מכר נחתם מספר שבועות לאחר החתימה על זכרון דברים – את המס יש לשלם בהתייחס למועד חתימת זיכרון ה-דברים המוקדם לחתימת ההסכם.
 3. מסמך זיכרון דברים נערך, ברוב המקרים קורה, לצערנו, ללא סיוע עורך דין על כל המשתמע מכך. עבור רוב האנשים, עסקה כדוגמת קניית דירה היא העסקה הגדולה ביותר שהם עושים בחייהם בהיבט המחיר. מדובר בעסקה מורכבת, שבה התנאים המסחריים מושפעים באופן ניכר וישיר מנתונים רבים שחלקם משפטיים, כגון: האם הנכס משועבד? האם קיימים חובות מס או אחרים בגינו? האם הקונה זקוק למשכנתא לרכישתו? מה מועד הפינוי והאם הוא מותנה ברכישת דירה אחרת לשימוש המוכר או במכירת הדירה הקיימת של הקונה? כיצד יובטחו כספי הקונה (הערת אזהרה, נאמנות וכו)? מדובר בפרמטרים רבים הדורשים מומחיות, בדיקה וליבון קודם להסכמה אפילו על עניין המחיר, שלכאורה הוא המרכזי ביותר עבור הצדדים. טיפול הדורש מומחיות כה גבוהה יכול להינתן רק ע"י עורך דין מומחה.

חוזה על ידי עורך דין או זיכרון דברים?

זיכרון דברים מספק רק תמצית של הסיכומים בין שני הצדדים, ואילו חוזה / הסכם מקיף את כל צדדי העסקה על כל סעיפיה. מאחר ומתוך האמור לעיל עולה, כי זכרון דברים מחייב משפטית, הרי שמסוכן מאד ליצור מסמך משפטי שלא על ידי עורך דין. זהו פתח לצרות רבות, כי האדם הפשוט שאינו עורך דין אינו צופה את המהמורות המשפטיות שיכולות לקרות בעתיד עקב סעיפים שחתם עליהם במסמך זיכרון הדברים. כאשר עורך דין מעורב בעניין, הלקוח יכול להיות רגוע, כיוון שעורך דין מנוסה כדי לדעת אילו סעיפים יש להכניס לחוזה, ואילו סעיפים עלולים לפגוע בלקוח בהמשך.

מומלץ מאוד להימנע ככל האפשר מחתימה על זיכרון דברים, ויש לסכם תחילה בעל-פה את התנאים המרכזיים, ולהפנות את הכנת ההסכם הכתוב לעורכי הדין של הצדדים תוך זמן קצר. מניסיון, אמנם יתכן ועסקאות מסוימות לא יצאו לפועל לאחר שייבחנו לעומק בשלב שלאחר ההסכמה העקרונית, אך במקרים רבים עדיף לגלות זאת בזמן, מאשר להסתבך בעסקה שאחד הצדדים אינו מעוניין לקיימה שכן לא נבדקו כראוי כל היבטיה.

במידה ובכל זאת בחרתם לערוך מסמך זיכרון דברים, ישנה חשיבות רבה לפנייה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי, בכל מקרה בו הופרה התחייבות כלפיכם ו/או נטען כי אתם הפרתם התחייבות זו או אחרת. זאת מכיוון שהוכחת תוקפו של הסכם יכולה להיעשות בדרכים שונות ומגוונות, ועל כן נדרשת לכך מומחיותם של עורכי דין הבקיאים בתחום דיני חוזים.

לסיכום, אין כל ספק כי מסמך זיכרון דברים הוא מסמך משפטי, ומשום כך עדיף לאדם, שאינו עורך דין, להימנע מלהיות מעורב במסמך שכזה. הבעיות שעלולות להתגלות מאוחר יותר הן רבות ומורכבות ועלותן הכספית גבוהה. על כן, אם אתם עומדים בפני עסקה גדולה, עשו בחוכמה ופנו לעורך דין המומחה בתחומו. הוא יטפל בכל העסקה ויפיק עבורכם חוזה עליו תוכלו לחתום בלב שקט

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

חובת תום לב

חובת תום לב

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

ניסוח חוזי שכירויות לעסקים

ניסוח חוזי שכירויות לעסקים

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

הפרת חוזה – חוק החוזים

הפרת חוזה – חוק החוזים

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

חוזה עם תנאי

חוזה עם תנאי

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

הטעיה בחוזה

הטעיה בחוזה

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר

זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

ביטול חוזה ותנאי מקפח כסעיף לביטול חוזה

ביטול חוזה ותנאי מקפח כסעיף לביטול חוזה

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

חוזה שכירות לדירה

חוזה שכירות לדירה

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –