הפרת חוזה – חוק החוזים

דיני חוזים – חוזים והסכמים

חתימה על חוזים והסכמים היא חלק מהפעילות הכלכלית שאנחנו מבצעים במהלך חיינו. מדובר הן על חוזים כתובים וחתומים, והן על חוזים שבעל פה . למעשה, כל סוג של רכישה – יש בו אלמנט של חוזה .
לכל אותם חוזים והסכמים יש התייחסות מעמיקה במה שנקרא: דיני חוזים . דיני חוזים מכילים חוקים שנועדו להשלים חסרים בחוזה או בהסכמה על פי הנוהג, וכן לתת תוקף לאותם חוזים והסכמים, ולאפשר את אכיפתם באופן שווה כלפי שני הצדדים.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה. 

משרדנו מכבד ומעניק שירות בהתאם לעדכון התעריף המינימאלי מטעם לשכת עורכי הדין.
עדכון זה מופיע באתר תחת "יעוץ משפטי" ותוכלו למצוא אותו גם באינטרנט בחיפוש מהיר.

מהו חוק החוזים?

חוק החוזים הוא חוק שבא להסדיר את דיני החוזים הכלליים. חוק החוזים מגדיר מהו חוזה , כיצד הוא נכרת, מהן חובות הצדדים במו"מ ובעת קיום חוזה , מהן העילות לביטול חוזה, מהן תוצאות ביטול חוזה ומהי הדרך לביטול חוזה , מה יכול להיות תוכן חוזה , כיצד יש להשלים הוראה חסרה בתוך חוזה , כיצד יש לפרש חוזה , מהו חוזה לטובת אדם שלישי וכיוצ"ב.

חוק החוזים – הפרת חוזה

לצערנו, רבים המקרים בהם אנשים חותמים על חוזים, חשים ביטחון כיוון שיש להם חוזה חתום, אך בסופו של דבר נקלעים למצב של הפרת חוזה על ידי הצד השני.
החוק העוסק בהפרת חוזה (חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א–1970) מעניק שורה של סעדים ("תרופות") להם זכאי צד שנפגע ממצב של הפרת חוזה .
התרופות או הסעדים המופיעים בחוק הפרת חוזה הן אכיפה, ביטול ופיצויים.
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) נותן מענה לסוגיות כמו: מהי הפרה של חוזה, מה ניתן לעשות במצב הפרת חוזה , איך אפשר לכפות קיום חוזה על הצד השני, איך הפרת חוזה נותנת זכות לביטול חוזה, מתי הפרת חוזה מקנה זכות לפיצויים, כיצד נקבע גובה הפיצויים ועוד.
מכיוון שחוזה הוא מפגש רצונות בין שני צדדים כשירים, חוק החוזים מגדיר מיהו אדם כשיר להתקשר בחוזה, ומהם הסעדים במקרה של התקשרות עם מי שאינו כשיר.

סעד אכיפת חוזה – חוק החוזים

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) מקנה לנפגע ממצב של הפרת חוזה את סעד האכיפה, כלומר: הזכות לאכוף על הצד השני את ביצוע ההסכם, למעט בארבעה מקרים:

  1. חוזה שאינו בר ביצוע.
  2. חוזה שהוא כפייה לעשות או לקבל עבודה אישית או שירות אישי.
  3. החוזה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית המשפט.
  4. האכיפה אינה צודקת בנסיבות העניין.

אם אחד מהמצבים הללו מתקיים – הנפגע לא זכאי לסעד האכיפה.

סעד ביטול והשבה – חוק החוזים

זכאות לביטול חוזה מתאפשרת אם התרחשה הפרת חוזה יסודית.
המונח הפרה יסודית מתייחס להפרה, שניתן להניח לגביה, שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ידע מראש שיש אפשרות להפרה ולתוצאותיה.
במקרה של הפרת חוזה שאינה יסודית, הנפגע יוכל לבטל את החוזה רק לאחר שנתן למפר החוזה ארכה לקיום החוזה, והאחרון לא קיים אותו בתוך זמן סביר.
ביטול חוזה בשל הפרתו מעניק את סעד ההשבה, כלומר, כל צד בחוזה משיב למשנהו מה שקיבל על פי החוזה, או את שוויו אם הנפגע מהפרת החוזה בחר בכך.

פיצויים במקרים של הפרת חוזה

כאמור, דיני חוזים מעניקים סעד מסוג פיצויים, שיכול לבוא בנוסף לסעד האכיפה או הביטול או במקומם. נפגע כתוצאה מהפרת חוזה זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה. הכוונה לנזק שהמפר ראה אותו, או שהיה עליו לראותו מראש, בעת החתימה על החוזה.

לפניכם סקירה של סוגי הפיצויים בעת הפרת חוזה על פי חוק החוזים :

  1. פיצויים ללא הוכחת נזק – כאשר ספק נפגע מהפרה חוזית והחוזה בוטל בשל אותה הפרת חוזה , זכאי הצד הנפגע (ללא צורך בהוכחת נזק) לקבלת פיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה, לבין שוויים ביום ביטול החוזה. במידה ומדובר בחוב כספי – הנפגע זכאי לפיצויים בסכום הריבית על תשלום בפיגור מיום ההפרה ועד ליום התשלום בשיעור מלא לפי חוק פסיקת ריבית, אלא אם בית המשפט קבע שיעור אחר.
  2. פיצויים בעד נזק שאינו של ממון – כאשר הפרת חוזה גורמת לנזק שאינו נזק של ממון, בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים בעד נזק זה על פי שיקול דעתו. בסעיף זה נכלל גם נושא נזק של עוגמת הנפש.
  3. פיצויים מוסכמים – מצב שבו הצדדים לחוזה מסכימים מראש במקרה של הפרת חוזה על שיעור הפיצויים, וללא הוכחת נזק. עם זאת, בית המשפט רשאי להפחית את הפיצויים המוסכמים כאשר הם אינם עומדים ביחס לנזק.

יצוין כי על הנפגע חלה חובת הקטנת הנזק, והמפר לא יחויב בפיצוי בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין. במקרה בו הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

הפרת חוזה – חוק החוזים

הפרת חוזה – חוק החוזים

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

חוזה עם תנאי

חוזה עם תנאי

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

ניסוח חוזי שכירויות לעסקים

ניסוח חוזי שכירויות לעסקים

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

חובת תום לב

חובת תום לב

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

הטעיה בחוזה

הטעיה בחוזה

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

ביטול חוזה ותנאי מקפח כסעיף לביטול חוזה

ביטול חוזה ותנאי מקפח כסעיף לביטול חוזה

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר

זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –

חוזה שכירות לדירה

חוזה שכירות לדירה

תפריט חוזים זכרון דברים עשוי לעלות ביוקר, חתמו על חוזה בנוכחות עו"ד הטעיה בחוזה חובת תום לב הפרת חוזה –