התנגדות לתב"ע (תוכנית בניין עיר)

תב"ע הינה תוכנית המגדירה ומפרטת את המבנה והייעוד של שטחים בעיר ושכונותיה. לתב"ע חשיבות מרובה בקביעת ערכם של נכסים ודירות וכן איכות החיים בהם, וזאת בהיותה מתווה את אופייה של סביבת המגורים לטוב או לרע, למשל אם יוקם כביש ראשי או פארק ציבורי ליד מבנים קיימים. חשוב לדעת שקיימת אפשרות להתנגד לשינויי תב"ע במהלך תקופת האישורים על ידי ועדות הבנייה והתכנון, אך על מנת שההתנגדות תצליח יש להגישה באופן מקצועי, מובנה ומנומק. זאת ניתן לעשות בסיועו של משרד עו"ד מקצועי האמון על דיני תכנון ובנייה.

מה שחשוב להדגיש, בהקשר הנוכחי, הוא שלתב"ע יש השפעות אדירה ברמת המאקרו, בין השאר בקביעת ערכם של נכסי נדל"ן הנמצאים בסביבה הקרובה או כחלק מהשטח, או אפילו רמת החיים של אלה המתגוררים בהם. בתנאים האלה, לא מפתיע מדוע אפשרות ההתנגדות לתב"ע, מסיבה זו או אחרת, עולה לאוויר העולם בלא מעט תרחישים.

התנגדות או שינוי תב"ע

החוק היבש בישראל מגדיר כי הגשת התנגדות לתב"ע נדרש לבצע תוך 60 יום בלבד מרגע שהועדה המחוזית דנה בתוכנית (גם אם אפשרות ההארכה ל-90 יום קיימת במקרים מסוימים). כאשר יופקדו עותקי התב"ע במשרדי הועדה המקומית והמחוזית, יוכל הציבור לעניין בהם ולהגיש התנגדויות על בסיס כלכלי, בטענה לשינוי לרעה של מרקם החיים, בטענה כי השטחים האמורים נמצאים בבעלות פרטית וכיוצא בזה. למעשה, חוק התכנון והבנייה מאפשר הגשה של התנגדות מצד "כי מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע". שר הפנים העניק, בהמשך לכך, למספר גופים את האפשרות להגיש התנגדות בכל תוכנית בניין עיר באשר היא, ובכלל זה אגודת האדריכלים, החברה להגנת הטבע, אתרא קדישא, אדם טבע ודין ועוד.

יש להדגיש כי על מנת שסיכויי הקבלה של ההתנגדות יהיו סבירים, נדרש שההתנגדות תהיה המקיפה והמפורטת ביותר. זו הסיבה בגינה חשוב להכניס לתמונת הסיוע אנשי מקצוע דוגמת עורכי דין, שמאים, מהנדסים וכיוצא בזה. כמו כן, ישנה חשיבות מכרעת להוספת הוכחות מוחשיות, דוגמת מסמכים או תצלומים אשר עשויים לחזק בצורה ניכרת את טענותיהם של המתנגדים.

הליך בחינת ההתנגדויות

בשלב הבא, הועדה מחליטה האם להזמין את הגורמים המתנגדים לשטוח בפניה את הטענות: הדבר תלוי במאפייני המקרה ובסוג הטיעון. לגבי כל אחת מההתנגדויות המוגשות לועדה – ותוכנית בסדר גודל שכזה עשויה לכלול עשרות התנגדויות – היא מחליטה האם לקבל אותה באופן מלא או חלקי, או לחילופין האם לדחות אותה מכל וכל.

כאשר ההתנגדות מתקבלת נדרש מהגורמים שהגישו את התב"ע לפעול לתיקונם של הליקויים, שעה שבאפשרותם להעמיד את התוכנית לאישור נוסף של התוכנית על ידי הועדה לאחר מכן.

בקשות לשינוי תב"ע והתנגדות להן

בקשות לשינוי תב"ע מוגשות על ידי גופים שונים, כגון רשויות מקומיות או יזמים פרטיים, וזאת מסיבות מגוונות כדוגמת הפשרת קרקעות חקלאיות או שינוי ייעודו של אזור למסחרי או תיירותי. התוכנית לשינוי התב"ע מועברת לידי הוועדות האחראיות ומפורסמת ברבים, על מנת להעניק לכל מי שמתנגד או נפגע משינויים אלו אפשרות להציג את התנגדותו בפני הוועדות תוך ששים יום מעת הפרסום.

אנו רואים לנכון להדגיש כי מדובר במרווח זמן קצר יחסית ושנדרשת פעולה מיידית ונמרצת, הכוללת הכנת תוכנית מפורטת המנוהלת על ידי משרד עו"ד, בסיועם של מהנדסים, שמאים ואנשי מקצוע נוספים.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה.

משרדנו מכבד ומעניק שירות בהתאם לעדכון התעריף המינימאלי מטעם לשכת עורכי הדין.
עדכון זה מופיע באתר תחת "יעוץ משפטי" ותוכלו למצוא אותו גם באינטרנט בחיפוש מהיר.

הליך הגשת התנגדות לתב"ע

כאמור, התנגדות לתב"ע ניתן להגיש עד שישים יום מרגע פרסום תוכניות השינוי לעיני הציבור, וזאת לוועדת תכנון ובנייה מקומית או מחוזית הדנה במקרה. את ההתנגדות חובה להגיש בכתב, ועדיף על גבי טפסים רלוונטיים בהם יפורטו וינומקו סיבות ההתנגדות, וילוו בתצהיר המאשר ומאמת את העובדות והנתונים עליהם מסתמכת הפנייה. חשוב לצרף להתנגדות הכתובה חוות דעת מקצועיות, צילומים ומסמכים רלוונטיים המחזקים את טיעוני ההתנגדות, וכן עצומות של תושבים נוספים. רכז הוועדה יקבל את כתב ההתנגדות, יבדוק אם הוגש בהתאם לדרישות והוראות החוק, ויזין את הפרטים במערכת המחשב העירונית. לאחר מכן תופנה הפנייה לטיפולו ובדיקתו של אדריכל אזורי ממחלקת התכנון, אשר יכתוב עבורה חוות דעת של מהנדס העיר. בשלב הבא תדון הוועדה בהתנגדויות ותחליט אם לקבלן.

יש לציין כי דיונים אלו אינם מחויבים בנוכחות המתנגדים, ושלוועדה יש את הסמכות להחליט לגבי נחיצותם בדיוניה. לבסוף יפורסמו החלטות הוועדה לעיני הציבור במערכת התב"ע.

משרד עו"ד דרור גלמן – להצליח בהתנגדות לתב"ע

במקרים רבים כרוכה ההתנגדות לתב"ע בעימות מול יזמים ומשקיעים פרטיים שהינם בעלי אינטרסים כלכליים לקיום שינויי התב"ע. למשרד עו"ד דרוד גלמן המתמחה בדיני מקרקעין ובדיני תכנון ובנייה, יש את הידע והכלים להתמודד מול גופים אלו באופן מקצועי וחוקי. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל בעיית תב"ע על מנת לקבל ייעוץ וייצוג מלאים ומקצועיים.

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

כיצד נקבע שווי היטל השבחה

כיצד נקבע שווי היטל השבחה

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות במקרקעין ליווי

עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקאות נוגדות במקרקעין ליווי

דיני מקרקעין עקרונות והלכות

דיני מקרקעין עקרונות והלכות

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי דירה שיתוף במקרקעין רישום מקרקעין רישום בית משותף בטאבו כיצד נקבע שווי היטל

התנגדות לתב"ע (תוכנית בניין עיר)

התנגדות לתב"ע (תוכנית בניין עיר)

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות

דמי חכירה

דמי חכירה

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות

תביעת פינוי מושכר

תביעת פינוי מושכר

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות במקרקעין ליווי עו"ד

הערת אזהרה עסקה נוגדת

הערת אזהרה עסקה נוגדת

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה ליווי עו"ד

מדריך על הסיכונים ברכישת דירה מקבלן

מדריך על הסיכונים ברכישת דירה מקבלן

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי דירה שיתוף במקרקעין רישום מקרקעין רישום בית משותף בטאבו כיצד נקבע שווי היטל

עורך דין מכירת דירה

עורך דין מכירת דירה

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי דירה שיתוף במקרקעין רישום מקרקעין רישום בית משותף בטאבו כיצד נקבע שווי היטל

צו הריסה ומחיקתו

צו הריסה ומחיקתו

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות

רישום בית משותף בטאבו

רישום בית משותף בטאבו

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות במקרקעין ליווי עו"ד מקרקעין

פירוק שיתוף בבית משותף

פירוק שיתוף בבית משותף

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות

הצורך בביטול עסקת נדל"ן באמצעות עו"ד מקרקעין

הצורך בביטול עסקת נדל"ן באמצעות עו"ד מקרקעין

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות

פירוק שיתוף מקרקעין שלא בהסכמה

פירוק שיתוף מקרקעין שלא בהסכמה

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי דירה שיתוף במקרקעין רישום מקרקעין רישום בית משותף בטאבו כיצד נקבע שווי היטל

טיפול משפטי בחריגות בניה בפן האזרחי

טיפול משפטי בחריגות בניה בפן האזרחי

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות

העברת דירה ללא תמורה (במתנה)

העברת דירה ללא תמורה (במתנה)

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות

פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין

תפריט מקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות במקרקעין ליווי עו"ד

שיתוף מקרקעין בשונה מחלוקת מקרקעין

שיתוף מקרקעין בשונה מחלוקת מקרקעין

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי דירה שיתוף במקרקעין רישום מקרקעין רישום בית משותף בטאבו כיצד נקבע שווי היטל

קניית דירה יד שנייה – המדריך המלא

קניית דירה יד שנייה – המדריך המלא

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי דירה שיתוף במקרקעין רישום מקרקעין רישום בית משותף בטאבו כיצד נקבע שווי היטל

עורך דין קניית דירה

עורך דין קניית דירה

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי דירה שיתוף במקרקעין רישום מקרקעין רישום בית משותף בטאבו כיצד נקבע שווי היטל

חשיבות הליווי של עורך דין מקרקעין

חשיבות הליווי של עורך דין מקרקעין

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות

הסכם נאמנות במקרקעין

הסכם נאמנות במקרקעין

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות

שיתוף במקרקעין רישום מקרקעין

שיתוף במקרקעין רישום מקרקעין

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות במקרקעין ליווי

מיסוי מקרקעין מידי עו"ד מיומן בלבד

מיסוי מקרקעין מידי עו"ד מיומן בלבד

תפריט מקרקעין פירוק שיתוף במקרקעין תביעת פינוי מושכר שיתוף במקרקעין רישום בית משותף בטאבו היטל השבחה עסקת קומבינציה עסקאות נוגדות