פתיחת הליך משפטי בתחום האזרחי – איך זה עובד?

כאשר אדם מעוניין שבית המשפט ידון בסכסוך אזרחי, תחילה עליו להגיש כתב תביעה. איך זה עובד ומה יש לעשות? על כך במאמר הבא.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה.

ניסוח כתב תביעה

תקנה 9 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 קובעת את הפרטים שעל כתב תביעה לכלול:

 1. בית המשפט שאליו מוגשת התביעה.
 2. פרטים אודות התובע – שם, מספר זהות, כתובת מגורים וכתובת אליה ישלחו כתבי טענות, בין היתר כתב הגנה .
 3. פרטים אודות הנתבע – שם, מספר זהות, כתובת מגורים, ככל שניתן לאתר מידע זה.
 4. יש לציין האם הנתבע הוא אדם, תאגיד או פסול דין.
 5. פירוט עילת התביעה – יש לציין את המועד בו נוצרה העילה, על מנת להראות שטרם חלה התיישנות על עילת התביעה.
 6. עובדות שמראות כי בית המשפט אליו מוגש כתב תביעה הינו בעל סמכות לדון בתביעה.
 7. הסעד/סעדים המבוקש.
 8. במידה והתובע הסכים לקזז מסכום התביעה חובות שלו כלפי הנתבע, או שהחליט לוותר על חלק מהחוב של הנתבע כלפיו, עליו לציין זאת במסגרת כתב תביעה .
 9. יש לציין מהו השווי של נושא התביעה, ככל שניתן לקבוע זאת.

עם הגשת כתב תביעה לבית המשפט, על התובע לצרף הזמנה לדין עבור הנתבע. לאחר שכתב התביעה הומצא לנתבע, על הנתבע להגיש כתב הגנה מטעמו, עד למועד שנקוב בהזמנה לדין.

ניסוח כתב הגנה

תקנה 50 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת שעל הנתבע לציין במסגרת כתב הגנה את מספר הזהות שלו וכתובת אליה ישלחו כתבי טענות. במסגרת כתב הגנה , מלבד התייחסות לפרטים המצוינים במסגרת כתב תביעה , יש להעלות טענות מקדמיות שעומדות להגנתו של הנתבע, כגון דחייה על הסף (תקנה 100(1)), מחיקה על הסף (תקנה 100(2)), היעדר יריבות, התיישנות.
באשר להתייחסות במסגרת כתב הגנה לטענות שהעלה התובע בכתב התביעה, תקנה 83 קובעת כלל של "שתיקה כהודיה", אשר לפיו כאשר טענה הועלתה במסגרת כתב תביעה ולא הוכחשה בכתב ההגנה, רואים בזאת כאילו הנתבע הודה בה. עם זאת, לכלל זה ישנם חריגים, והמרכזי ביניהם הוא, שאין צורך להכחיש במסגרת כתב הגנה את שיעור דמי הנזק, וכל עוד לא הודו בו במפורש, תמיד יראו בו כשנוי במחלוקת בין הצדדים לסכסוך (תקנה 84).

הגשת ערעור בבית משפט

כאשר אחד מהצדדים אינו משלים עם הכרעת בית המשפט, ישנם מקרים בהם יש לו זכות מוקנית להגיש ערעור בבית משפט על פסק הדין. הגשת ערעור בבית משפט , אין משמעו דיון מההתחלה בכל העובדות והטענות בתיק, שכן מלבד מקרים חריגים, בעת בחינת ערעור בבית משפט מתבססים על הכרעת הערכאה הראשונה באשר לעובדות. לפיכך יש לבסס את הערעור על טענות של טעויות משפטיות שעשתה הערכאה הראשונה.

ישנם שני סוגים של ערעור בבית משפט:

 1. ערעור בזכות – לרוב, על פסק דין שנתנה הערכאה הראשונה יש לצדדים זכות ערעור לערכאה גבוהה יותר.
 2. ערעור ברשות – לאחר שערכאה גבוהה יותר דנה בערעור על פסיקת הערכאה הראשונה, הגשת ערעור בבית משפט מותנית בקבלת רשות מבית המשפט.

יש להדגיש, כי הגשת ערעור בבית משפט אינה מעכבת אוטומטית את ביצע פסק הדין עליו מוגש הערעור ויש להגיש בקשה מנומקת לעיכוב ביצועו.

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

תנאים לקבלת פטור מארנונה

תנאים לקבלת פטור מארנונה

תפריט ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או התנגדות לסכום קצוב אילו עיקולים קיימים

פתיחת הליך משפטי

פתיחת הליך משפטי

תפריט ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או התנגדות לסכום קצוב אילו עיקולים קיימים

כיצד לבחור עורך דין הוצאה לפועל

כיצד לבחור עורך דין הוצאה לפועל

תפריט ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או התנגדות לסכום קצוב אילו עיקולים קיימים

הוצאת צו מניעה

הוצאת צו מניעה

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או

תביעה או התנגדות לסכום קצוב

תביעה או התנגדות לסכום קצוב

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או

עדכון התעריף המינימלי המומלץ

עדכון התעריף המינימלי המומלץ

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או

אילו עיקולים קיימים ובאילו מקרים פועלים להפעילם?

אילו עיקולים קיימים ובאילו מקרים פועלים להפעילם?

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או

שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין

שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או

ייעוץ משפטי לוועדי בתים

ייעוץ משפטי לוועדי בתים

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או

פסלות שופט

פסלות שופט

תפריט ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או התנגדות לסכום קצוב אילו עיקולים קיימים