מה היא פסלות שופט?

פסלות שופט היא אחד מהנושאים החשובים ביותר אשר עומדים בבסיס שיטת המשפט בחברה דמוקרטית. מעמדו של השופט, וכנגזר מכך מעמדה של רשות שופטת, מושפעים במידה רבה מדיני פסלות שופט ומניעים את מערכת המשפט. בעת מינוי שופטים יש לבחון, בין היתר, יכולת שפיטה ניטראלית אשר אינה מושפעת מדעות קדומות.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה.

ייעוץ משפטי

מה מורה החוק ?

הוראות החוק אשר דנות בפסלות שופט מעוגנות בסעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984. סעיף זה קובע כי טענה בדבר פסלות שופט יכולים להעלות הן השופט והן הצדדים הנדונים בתיק. פסילת שופט מלדון בתיק תהייה כאשר קיימות נסיבות שמעלות חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט. על השופט לשאול את עצמו, האם לאור נסיבות העניין נבצר ממנו לשפוט את בעלי הדין באובייקטיביות הצפויה והנדרשת ממנו. במידה וכן, ראוי כי יביא לידי מינוי שופטים אחרים לדון בתיק.

עילות לפסילת שופט

קיימים שני סוגים עיקריים של משוא פנים בניהול משפט: חשש למניע של השופט בתוצאות המשפט וחשש שמא השופט חרץ את הדין או גיבש לעצמו דעה קדומה עוד בטרם שמע את כל העדים ובחן את העדויות.
בשנת 2004 תוקן סעיף 77א ונתווספו לו עילות פסלות שופט, בהן גם אם השופט לא התבקש לפסול את עצמו על ידי הצדדים שבפניו, הוא נדרש לפסול את עצמו:

  1. לשופט או לבן משפחתו מדרגה ראשונה יש עניין כספי או אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי.
  2. צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי הוא בן משפחה של שופט או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת.
  3. בטרם התמנה לשופט, היה השופט מעורב באותו עניין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח, כבורר, כמגשר, כעד, כיועץ מקצועי, כמומחה או בדרך דומה אחרת.

ישנם מומחי משפט אשר מבקרים את התיקון לחוק, בטענה כי עילות פסלות שופט שקבועות בסעיף הן ספציפיות מדי ומגבילות את שיקול הדעת הנתון בידי השופט. לטענתם, ההוראות אינן עולות בקנה אחד עם עקרון הפרדת הרשויות, פוגמות בשיקול הדעת של השופט, אשר הינו מרכיב מרכזי של רשות שופטת ועיקרי בעת מינוי שופטים, ומביאות להתערבות יתר של רשות מחוקקת בתחום סמכותה של רשות שופטת.

פסלות שופט – הוראות טכניות

טענה בדבר פסלות שופט יש להעלות באופן מיידי, ברגע שעילת קיומה מגיעה לידיעתו של המבקש. השופט נדרש להחליט בטענת פסלות באופן מיידי לאחר שהועלתה.
טענת פסלות שופט מביאה להפסקת הדיון בהליך, שכן חובה להחליט בה לפני כל טענה אחרת, ובכך היא מערימה קשיים על ניהול ההליך ומבזבזת זמן שיפוטי יקר

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

תנאים לקבלת פטור מארנונה

תנאים לקבלת פטור מארנונה

תפריט ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או התנגדות לסכום קצוב אילו עיקולים קיימים

אילו עיקולים קיימים ובאילו מקרים פועלים להפעילם?

אילו עיקולים קיימים ובאילו מקרים פועלים להפעילם?

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או

תביעה או התנגדות לסכום קצוב

תביעה או התנגדות לסכום קצוב

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או

ייעוץ משפטי לוועדי בתים

ייעוץ משפטי לוועדי בתים

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או

שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין

שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או

פסלות שופט

פסלות שופט

תפריט ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או התנגדות לסכום קצוב אילו עיקולים קיימים

הוצאת צו מניעה

הוצאת צו מניעה

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או

כיצד לבחור עורך דין הוצאה לפועל

כיצד לבחור עורך דין הוצאה לפועל

תפריט ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או התנגדות לסכום קצוב אילו עיקולים קיימים

פתיחת הליך משפטי

פתיחת הליך משפטי

תפריט ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או התנגדות לסכום קצוב אילו עיקולים קיימים

עדכון התעריף המינימלי המומלץ

עדכון התעריף המינימלי המומלץ

תפריט ייעוץ משפטי תנאים לפטור מארנונה / הפחתת ארנונה ייעוץ משפטי לוועדי בתים שיקולים והנחיות בבחירת עורך דין תביעה או